SK-CZ Klub » Profese: kostýmová výtvarnice

Archiv

Profese: kostýmová výtvarnice

V Galerii u komína ve Východoslovenském muzeu v Košicích je instalovaná netradiční výstava divadelních kostýmů a tvorby kostýmových výtvarníků s názvem „Z příběhu do příběhu“. Dokumentuje téměř celé dějiny kostýmového výtvarnictví na Slovensku a na slovenských jevištích. Výstava zachycuje příběh kostýmu – od počátečního návrhu až po jeho výslednou podobu. Desítky vybraných kostýmových výtvarníků a rozdílné přístupy k tématu jsou jakousi koláží prezentovaných artefaktů.
Od kostýmového výtvarníka se vyžaduje mimořádná trpělivost, protože pracuje s velkým kolektivem lidí, od režiséra, herců, interpretů po řemeslníky ve výrobě. Zakladatelkou tohoto oboru na Slovensku je Ludmila Purkyňová, jejímž rodným městem je Hradec Králové. Po studiích na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové nastoupila v roce 1953 jako kostýmová výtvarnice do Slovenského národního divadla v Bratislavě. O šest let později začala působit jako pedagožka VŠMU v Bratislavě, byla vedoucí oboru kostýmového výtvarnictví a také katedry scénografie. Vedla i kurzy kostýmového výtvarnictví v Havaně, přednášela na Fachhochschule v Hamburgu a na DAMU v Praze. Do historie se zapsala jako první profesionální a specializovaná kostýmová výtvarnice na Slovensku, je označována za zakladatelku slovenské školy kostýmového výtvarnictví. Během svého tvořivého života spolupracovala s mnohými československými divadly v Praze, Brně, Košicích, Martině, Nitře, Zvolenu, Ostravě, Olomouci, s filmem i televizí. Zúčastnila se řady scénografických výstav v různých zemích světa. S košickým Státním divadlem spolupracovala v 60., 70. a 80. letech minulého století. A v Košicích také žije jedna z jejích žákyň Danica Hanáková, která celý svůj profesní život zasvětila košickému divadlu a na svou profesorku s úctou vzpomíná.
Na výstavě „Z příběhu do příběhu“ je několik exponátů z tvorby Ludmily Purkyňové.

Top