SK-CZ Klub » Prof. Karel Veselý – zakladatel slovenského restaurátorství

Archiv

Prof. Karel Veselý – zakladatel slovenského restaurátorství

Je určitě štěstím, když v životě potkáme člověka, který je zapálený pro to, co dělá. Osobnost, která umí ovlivnit široké okolí a zanechá ve své odbornosti stopu, jež určuje dění na dlouhá léta. Takovou výraznou stopu zanechal v československém restaurátorství v druhé polovině minulého století profesor Karel Veselý. Díky jeho diagnostice a včasnému restaurátorskému zásahu byl pro další generace zachráněn nemalý počet malířských a sochařských děl.
Štěstí potkat takového člověka měla akademická malířka Marie Spoločníková z Košic, dnes devětaosmdesátiletá dáma, která si velice přesně pamatuje začátky oboru restaurátorství na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě. A zejména zakladatele tohoto oboru Karla Veselého, po jehož boku ještě jako vysokoškolačka odhalovala krásu tabulových obrazů gotického oltáře košického Dómu sv. Alžběty. Láska ke gotice ji pak provázela celým životem. Na profesora Karla Veselého, na jeho přístup k práci i náročnost na studenty, vzpomínala na akci Slovensko-českého klubu v SR s názvem Čaro gotiky. Druhou restaurátorkou, která po mnoha letech absolvovala tento obor na bratislavské VŠVU, je akademická malířka Ludmila Zozuláková pocházející z Moravy. Ta přednášku obohatila o odkaz Karla Veselého pro další generace, nové technologické možnosti restaurátorství a také ukázky z vlastní tvorby.
Jaká byla cesta Karla Veselého na Slovensko? Pochází z jihočeských Borovan u Milevska a ke malířství ho vedl jeho otec, dekorační malíř. Odborné vzdělání začal na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, později přestoupil na Akademii výtvarných umění do oddělení figurální malby, po ukončení studia ještě absolvoval rok v ateliéru v Paříži pod vedením Františka Kupky. Během studií pracoval na několika restaurátorských zakázkách, dovednosti získal i v otcově dílně. Takže když v ´37 měl zájem o práci v restaurátorském oddělení tehdejší Obrazárny vlasteneckých přátel umění v Praze, měl už dostatek odborných znalostí. Během dalších let v pražské Národní galerii se vypracoval na předního odborníka. V roce 1949 byla založena Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě a tehdejší pedagogický sbor byl většinou složen z absolventů figurální malby pražské akademie. Ti vyzvali bývalého spolužáka Karla Veselého, aby na bratislavské škole založil obor restaurování a začal pro Slovensko vychovávat vysokoškolsky vzdělané restaurátory. Byla to výzva a Karel Veselý reagoval. Restaurátorský obor v Bratislavě pak vedl více než třicet roků. Během svého působení na Slovensku obnovil a zrestauroval celou řadu významných památek ze sbírek Slovenské národní galerie, Slovenského národního muzea, Banského muzea v Banské Štiavnici, Muzea v Bojnicích, dalších slovenských muzeí a galerií i římskokatolických farních úřadů. Dokumentem je pozůstalost prof. akad. mal. Karla Veselého, kterou získal Památkový ústav v Bratislavě darem od akad. mal. Aleny Veselé, dcery prof. K. Veselého. Jsou to písemné protokoly o vykonaných restaurátorských pracích, rozsáhlý fond skleněných negativů restaurovaných děl, filmových negativů a fotografických pozitivů realizovaných restaurátorských akcí na Slovensku. Velká část pozůstalosti se týká gotických tabulí hlavního oltáře i dalších oltářů v Dómu sv. Alžběty v Košicích, které prof. Veselý spolu se svými žáky realizoval v letech 1951 – 1964 včetně přípravných průzkumných prací. Za restaurování 48 gotických tabulových maleb z Dómu sv. Alžběty obdržel K. Veselý v roce 1965 Cenu Cypriána Majerníka
Přestože většinu svého aktivního profesního života strávil prof. Karel Veselý na Slovensku, restauroval i některé objekty v Čechách a na Moravě. Například se zúčastnil restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Josefa v Praze, zachránil řadu obrazů v různých městech a ve více než 75 letech ještě restauroval deset obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Jeho vědomosti a zkušenosti pomohly i v zahraničí. V šedesátých letech restauroval osmdesát byzantských ikon v albánském muzeu v Tiraně a po povodni ve Florencii se podílel na záchraně poškozených obrazů.
Slovensko na zakladatele oboru restaurátorství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě nezapomnělo. Slovenská Komora restaurátorů jeho jméno připomíná dál ve formě Ceny Komory reštaurátorov prof. Karla Veselého, kterou uděluje za komplexní, profesionální a vynikající přístup a výtvarné restaurátorské zhodnocení restaurovaného kulturního dědictví.
Po přednáškách a obrazových prezentacích Marie Spoločníkové a Ludmily Zozulákové se rozproudila beseda, která potvrdila, že více než půl stovky návštěvníků akce má o téma zájem a navíc, že má poměrně široké vědomosti o problematice restaurátorství.

novějšído Fotogaleriestarší

Top