SK-CZ Klub » Pohádkový guláš

Archiv

Pohádkový guláš

Česká asociace (Czech Association) a Krajanský podcast Epimoni-ac připravily další díl podcastu pro české děti z různých zemí světa. Druhý Pohádkový guláš ale začne vyprávěním Emílie z Chile o tom, jak to vlastně bylo v prvním dílu s Karkulkou. Až pak bude dětem teta Ája z pouště vyprávět pohádku O Koblížkovi? Asi…Raději si poslechněte, jestli byste tu nechtěli převyprávět sami. Zase to totiž pěkně pomotala. Nebo ne?

Pokud máte chuť poslat pohádku O Koblížkovi, jak ji znáte nebo jak by se líbila vám (nebo kteroukoli jinou) pošlete ji do čtvrtka 27.1. Nový díl a také informace, jak se zapojit, najdete na webových stránkách https://czechassociation.org/podcast/

Podcasting je zatím poměrně nový a dosud málo využívaný výukový nástroj. Jeho nespornou výhodou je jednorázový nebo opakovaný poslech kdekoliv a kdykoliv. Pro české děti ve světě má několik výhod. Při každodenním životě v zahraničí na češtinu často nezbývá tolik času, kolik bychom chtěli. Podcast je výborným a efektivním využitím času, který by byl jinak ztracený. Rodič se pobaví též a tíha mluvit česky

neleží jen na jeho bedrech. V návaznosti na podcast si pak můžete s dětmi donekonečna vymýšlet své verze pohádek a prožít společně kvalitně strávený čas, který si bezesporu všichni užijete. Je to také příležitost, jak děti dostat od neustálého koukání do telefonu a ukázat jim jiný způsob využití času.

Poslech také podporuje oblast lidského učení a pamatování tzv. prozódie, jinými slovy také hudebnost či zvukomalebnost slov. Jedná se totiž o zvukovou stránku jazyka, díky níž dovede posluchač lépe vycítit význam vět z užitého tónu hlasu vypravěče. Sluchová složka má vliv na lidskou paměťovou schopnost stejně, jako ty ostatní, vycházející ze zbylých smyslů. Její využívání představuje plnohodnotný způsob učení. Děti si během poslechu automaticky samy vybavují v mysli obrazy a učí se rozumově zpracovávat text a současně chápat jeho informační obsah. Neopomenutelnou devizou je také poskytnutí modelů pro správné čtení nahlas a interpretační přednes, jenž se díky schopnostem zkušeného vypravěče přenáší na malého posluchače soustředěného na mnohem vyšší úrovni než při obvyklém sledování televize.

Lenka Kanellia

úpr. miš

Top