SK-CZ Klub » Pohádkové prezidentské volby

Archiv

Pohádkové prezidentské volby

Po úspěšném projektu loňských pohádkových parlamentních voleb připravila Česká asociace u příležitosti nadcházejících prezidentských voleb v České republice také pohádkové prezidentské volby. Projekt je určen všem českým dětem, ať již jsou na světě kdekoli či doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Cílem je hravou formou seznámit děti se základními fakty, které se prezidentských voleb týkají. Tedy naučit je základním principům postavení kandidáta, čtení volebních programů a rozvoj kritického myšlení nad sliby a zkušenostmi kandidátů. Seznámí se také s termíny jako je přímá volba či volební program. Novinkou je, že si děti mohou vymyslet a vytvořit kandidáty vlastní. Prvního kandidáta do voleb vytvořila Česká asociace jako vzor pro děti a mládež, které se do projektu samy nebo pod dohledem vyučujících zapojí. Ve volbách se pak bude hlasovat o kandidátech, které děti zaslaly.

V pohádkových prezidentských volbách lze kandidátky zasílat až do 31. 12. 2022 včetně, ale

volit se pak bude stejně jako ve skutečných prezidentských volbách. V prvním kole se bude volit od pátku 13. 1. 2023 (stejně jako ve volbách skutečných) až do neděle 20. 1. 2023. „Termín obsahuje dva víkendy a dáváme tím krajanským školám v zahraničí možnost uspořádat volby naživo a výsledky voleb nám pak elektronicky nahlásit. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proběhne jako ve skutečných volbách druhé kolo. Stejně jako v prezidentských volbách i v těch našich pohádkových postoupí do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů,“ upřesnila Lenka Kanellia z České asociace a dodala ještě, že druhé kolo pohádkových voleb se pak bude konat jako druhé kolo voleb skutečných. Hlasovat v něm budou moci děti i dospělí od pátku 27. 1. 2023 do úterý 31. 1. 2023.

Podrobnější podmínky pro kandidáty včetně příloh, kam kandidátní listiny posílat a další informace jsou na  https://czechassociation.org/akce/pohadkove-prezidentske-volby-2023/

Pokud se vyskytne jakákoli nejasnost či konkrétní dotaz, vše lze řešit na e-mailové adrese volby@czechassociation.org.

miš

Top