SK-CZ Klub » Osvětlené bunkry i v Slánských vrších

Archiv

Osvětlené bunkry i v Slánských vrších

Tu dřevěnou bedýnku, s kterou můj otec narukoval v mobilizaci ve třicátém osmém, stále máme doma. Při vzpomínce na ty dny se táta vždycky velice rozohnil a tvrdil, že bez boje neměli odejít, že byli úžasně nadšení bránit svou vlast před nacisty. Později se k tomuto historickému období moc nerad vracel. Měl pocit, že Čechy a Slováky zradily nejen mocnosti, které pakt podepsaly, ale i vlastní politici. Pár desítek let se ho už na nic zeptat nemůžu…
Před 80 lety, přesně 23. září 1938 ve 22:30, vyhlásil armádní generál Jan Syrový všeobecnou mobilizaci. Její organizace byla obdivuhodná, vždyť během pěti dnů československá branná moc přešla z mírového do válečného stavu a od 25. – 29. září nastoupil do zbraně více než milion mužů. Někteří z nich byli rozmístěni na obranné linii podél čs. hranic v objektech lehkého opevnění, tzv. řopících. Po Mnichovské dohodě navzdory velkému odhodlání bránit vlast vojáci museli tyto bunkry opustit. Mnohé z nich jsou dnes zarostlé, zaházené odpadem, slouží jiným účelům nebo jsou prostě zapomenuté. Z jiných se stala muzea nebo jsou součástí naučných stezek.
V letech 1936 – 1939 bylo na území ČSR postaveno téměř 10 000 objektů lehkého opevnění, z toho 9 089 řopíků, z toho 1 772 na území SR. Po Mnichovském diktátu, Vídeňské arbitráži v roce 1938, následné okupaci Čech a Moravy a vyhlášení Slovenského státu v roce 1939, došlo k systematické likvidaci tohoto opevnění. Z celé gigantické stavby, kterou opevnění ČSR nepochybně bylo, zůstalo v ČR a SR 4 685 objektů. V SR se dochovalo jen 206 objektů lehkého opevnění. Na území Košického samosprávného kraje se zachovalo 49 objektů, z toho 48 v okresech Košice okolí a Trebišov, jeden se nalézá v obci Bretka v okrese Rožňava.
Někteří členové Slovensko-českého klubu v SR i dalších organizací se rozhodli vzdát hold těm, kteří bez váhání nastoupili bránit svou vlast a v předvečer 80. výročí vyhlášení mobilizace se zapojili do česko-slovenského světelného řetězu v rámci akce Světla nad bunkry. Jeden z „našich“ pěti bunkrů v Slánských vrších byl dokonale osvětlen mnoha zdroji díky dobře připravené třígenerační osádce. K informacím o historii budování bunkrů, mobilizaci a Mnichovské dohodě přidal hlavní organizátor Ing. Jan Voral i výstavku dokumentů tohoto období. K našincům se přidali i dva košičtí gymnazisti, kteří se chytají dělat o opevnění středoškolskou práci.

Top