SK-CZ Klub » Ojedinělé zprávy z Košic

Archiv

Ojedinělé zprávy z Košic

S vysíláním Národnostních zpráv začalo košické studio RTVS 13. ledna 2009. Za deset let přineslo na televizní obrazovku 388 vydání tohoto týdeníku, v němž uvedlo téměř 1 700 příspěvků o životě třinácti národnostních menšin žijících na Slovensku v jejich rodných jazycích, ale i v dalších, například v španělském, francouzském, italském nebo vietnamském. Zprávy informovaly nejen o zvláštnostech svátků, tradic a folkloru, ale především o současných aktivitách různých organizací, klubů a spolků jednotlivých menšin, o besedách, festivalech, výstavách, koncertech, přednáškách, nových publikacích a množství dalších programů. Na počátku se utvářením nové relace zabývala i Rada pro národnostní vysílání RTVS při redakci národnostního vysílání v košickém televizním studiu, v níž má česká menšina také své zastoupení.

Často mezi zprávami zněla i čeština s informacemi o akcích Slovensko-českého klubu v SR, Českých spolků působících v některých slovenských městech i Českého centra v Bratislavě. Během sedmi zpravodajských minut se v relaci vystřídá i 5 – 6 jazyků. Zpětná reakce diváků leckdy potvrzuje, že různé kultury a tedy i jazyky jsou vzájemným obohacováním. „Vůbec jsem si neuměla představit, jak by zněla informace o naší akci v romštině, ale bylo to zajímavé“, reagovala jedna z divaček na moderátorský text čtený romskou moderátorkou o následujícím příspěvku z akce, který zněl v češtině. Koneckonců zhruba pětina obyvatel Slovenska je jiné národnosti než slovenské.

Svojí formou jsou Národnostní zprávy vysílané košickou redakcí RTVS v rámci televizního vysílání v Evropě průkopnicky jediné. Jsou sice vysílány jednojazyčné zprávy menšiny, na Slovensku například maďarské nebo v Česku polské, ale zpravodajský mix jazyků v žádné jiné televizi neexistuje.

Top