SK-CZ Klub » O první dámě online

Archiv

O první dámě online

U příležitosti 55. výročí úmrtí připravilo Slovenské národní muzeum v Martině ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Historickým ústavem Slovenské akademie věd a Velvyslanectvím ČR na Slovensku seminář Alice Masaryková a Slovensko  – Emancipovaná žena ve stínu velkého otce, který bude 17. června v Martině.

Pohledy na různé oblasti činnosti nejstarší dcery prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a první předsedkyně Československého Červeného kříže uvedou přední čeští a slovenští historici Dušan Kováč z Historického ústavu SAV, Dagmar Hájková, Helena Kokešová a Jakub Štofaník z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR i další. Život a především aktivity Alice Masarykové přilíží z optiky témat: sociální práce, žena v politice, dcera významného muže, emancipace ženy a její postavení ve společnosti.  Osobitá pozornost bude věnovaná místu Slovenska v životě Alice Masarykové a její rodiny. Seminář zakončí Hana Zelinová z Muzea kultury Čechů na Slovensku příspěvkem o stopách Alice Masarykové v Martině a Bystřičce.

Na semináři bude představen také projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR – tematický portál spjatý s osobností prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Nabízí především jedinečnou interaktivní mapu, která znázorňuje historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem. Rovněž poskytuje informační servis o novinkách a událostech spojených se jménem T. G. Masaryka a 100. výročím založení Československa.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude seminář, který začíná v 9 hodin v budově Slovenského národního muzea, přístupný online (aktivní bude 30 minut před začátkem) na: https://hamorecords.sk/konferencia/

miš

Top