SK-CZ Klub » Moravská škola v Indii

Archiv

Moravská škola v Indii

Proč to nepřiznat, o Moravských bratrech věděla před přednáškou zhruba z padesátky návštěvníků jen jedna. Není se co divit. Vždyť několik desítek let se o tomto tématu nikdo nezmiňoval, bylo zapomenuto i na severní Moravě. Ale právě proto byl zájem o informace z úst člověka, který tuto skupinu lidí žijících v Indii navštívil a poslechnout si autentické poznatky doplněné historickými prameny. Košičan Daniel Liška navštívil Moravské bratry na území mezi Indií a Tibetem dokonce dvakrát a své vyprávění doplnil sestřihem fotografií a videozáběrů.
Vznik evangelické církve Moravští bratři souvisí s Bílou horou. Po neúspěšném stavovském povstání a násilné rekatolizaci odešly z českých zemí tisíce protestantů do exilu. Jsou duchovními i pokrevními potomky Jednoty bratrské, v níž posledním biskupem byl Jan Amos Komenský. Ti z okolí Nového Jičína šli v doprovodu Christiana Davida do Horní Lužice na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, který jim dovolil vybudovat si na jeho území vesnici Ochranov, Herrnhut. Už deset let poté z Ochranova vyjížděly bratrské misie do Grónska, Karibiku, na jih Afriky i do Ameriky, kde odvážně zakládaly misijní stanice se záměrem sžít se s místními obyvateli. Působit ne příkazy, ale vlastním příkladem rodinného života a soužití v komunitě a tak přetlumočit křesťanské učení. Všude, kde během dlouhých let misionáři působili, napomáhali vzdělanosti, postupně zakládali školy různých typů, internáty, nemocnice a domovy pro potřebné. V průběhu 250 let prošlo více než 3500 ochranovských mužů a žen jako misionáři takřka celým světem. Založili také několik měst např. Bethlehem v USA či Herrendyk v Holandsku.
Při promítání záběrů z ladackého Lehu, které leží vysoko v horách a pro život je to skutečně náročné místo, si nejeden z návštěvníků přednášky pomyslel, proč právě tam se Moravští bratři v roce 1885 usadili a otevřeli misijní stanici. Možná to pro ně byla výzva, jak se dnes říká. Chtěli důkladně pochopit jazykové a kulturní prostředí a vlastním příkladem tlumočit křesťanské učení tibetskému světu. Misionářská aktivita hrála důležitou roli v uvedení žen do řemesel a měla velký dopad na rozvoj uvědomění si vlastní identity původního obyvatelstva. Důkazem jejich úsilí je dodnes tzv. Moravská škola, která patří k těm nejprestižnějším v celé oblasti. A pastor tamních Moravských bratrů na videu potvrdil, že také Moravská nemocnice, kterou spravují, poskytuje kvalitní lékařskou péči a je vyhledávána ze širokého okolí. Dva z misionářů se do dějin zapsali i svými překlady Bible do tibetštiny a do ladačtiny i širokou publikační činností. Byl to především vynikající lingvista Heinrich August Jäschke a August Hermann Francketa.
V současnosti má církev Moravských bratrů v Ladaku asi 200 členů. Co do počtu získaných konvertitů se sice nedá mluvit o velké úspěšnosti v šíření křesťanských idejí (jako například v Tanzánii, kde má asi 200 tisíc členů), ale přinesla na toto vzdálené území trvalé kulturní změny a uvedla mnoho projektů obecné prospěšnosti.
A zajímavým překvapením přednášky byl záběr z tamního kostela, kdy během mše zazněla církevní píseň, jakou zpívají evangelíci v našich svatostáncích…

Top