SK-CZ Klub » Malovaná opona jako dárek k Vánocům

Archiv

Malovaná opona jako dárek k Vánocům

Mnozí lidé se domnívají, že dobré kontakty mezi Čechy a Slováky začaly až po vzniku Československé republiky v roce 1918. Avšak důkazů dobrých vztahů mezi oběma národy je v předešlých staletích celá řada. Jen je potřebné si jich všimnout. Například dvojice hudebníků Jitka Baštová a Jindřich Macek s pásmem Hudba v myšlenkách Masarykových vstupovali ve Slovenském národním muzeu před zajímavou malovanou oponou. Ta byla do Martina dovezená z Prahy na Štědrý den roku 1891. Jejím autorem je akademický malíř Karel Vítězslav Mašek. Dnes je jméno tohoto českého malíře, architekta, ilustrátora a vysokoškolského pedagoga téměř neznámé, patří však mezi významné české představitele symbolismu a secese. Věnoval se ilustracím a národopisným studiím. Maloval také opony pro divadla, kromě Martina je jeho opona v Plzni, Kolíně a Náchodě, jeho obrazy jsou v mnohých galeriích. Věnoval se i architektuře a urbanismu. Od roku 1898 působil jako profesor dekorativní malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi jeho žáky patřil malíř Josef Čapek nebo architekt Bohumil Waigant. Zemřel v Praze 24. července 1927.
„Slovenskému zpěvokolu darovala tuto malovanou oponu pro scénu Slovenského komorního divadla – Národní dům v Martině pražská Umělecká beseda, první český umělecký spolek s věnováním BRATŘÍM SLOVÁKŮM – UMĚLECKÁ BESEDA. Opona byla vyjádřením bratrské slovanské vzájemnosti. Je to jediná památka národních dějin v 19. století, kde je takto přímo vyjádřený vzájemný vztah Čechů a Slováků,“ uvedla vedoucí kurátorka Muzea kultury Čechů v Martině PhDr. Hana Zelinová. Dnes se opona nachází v Slovenském národním muzeu v Martině.

Top