SK-CZ Klub » Letos jubilejní Lidice

Archiv

Letos jubilejní Lidice

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice letos vyhlásila jubilejní 50. ročník, pro který bylo zvoleno téma muzeum.  To proto, že padesát let od svého vzniku letos oslaví také Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a Česká republika se také stane místem, kde se setkají muzejníci z celého světa na Generální konferenci ICOM – Mezinárodní rady muzeí.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci. Volba výtvarné techniky záleží na každém soutěžícím. Přijímány jsou práce různých technik, které jsou v katalogu označeny kategoriemi: malba, kresba, grafika, kombinovaná technika, film, fotografie, výtvarné objekty (kov, keramika, dřevo, sklo, textil, papír).

Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, každoročně vybírá pro expozici v Lidické galerii zhruba 1 400 dětských prací, těm oceněným je pak uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.

Tato ojedinělá původně národní soutěž byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Před půlstoletím se změnila na výstavu mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen v Česku, ale v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České republiky a Slovenska, ale i z dalších 70-80 států světa. Hlavní expozici aktuálního ročníku je pak možné navštívit každý rok v Lidické galerii.

Uzávěrka soutěže bude v pátek 11. února 2022.

miš

Top