SK-CZ Klub » Léto s češtinou

Archiv

Léto s češtinou

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu.

Letošní 33. ročník kurzů se bude konat od 20. července do 18. srpna. Součástí programu jsou kurzy jak pro úplné začátečníky (A0), tak i pro pokročilé studenty (B2, C1). Nedílnou součástí jsou další jazykové aktivity a bohatý doprovodný program. Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS FF UP. Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

Více informací: www.lsss.upol.cz, lsss@upol.cz

Top