SK-CZ Klub » Konference letos nebude

Archiv

Konference letos nebude

Podle informace Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů jsme na naší stránce zveřejnili pozvánku na Konferenci zahraničních Čechů, která se tradičně ve dvouletých intervalech koná v Praze. Měla být v Senátu 29. – 30. září letošního roku. Řada Čechů žijících v zahraničí už účast potvrdila. Podle předsedy Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Miroslava Krupičky však Senát z preventivních i bezpečnostních důvodů zrušil všechny veřejné akce ve svých prostorách. Nyní se spoluorganizátory diskutují o tom, v jakém dalším možném termínu by se setkání krajanů mohlo uspořádat. Na základě dosavadních jednání M. Krupička navrhuje termíny červen 2021 (spíš druhá polovina), cca polovina srpna 2021, případně ještě podzimní zářijový termín 2021. Jde však o to, aby se konference zúčastnilo co nejvíce krajanů z různých států světa. Je tedy nutné se dohodnout na některém z navrhovaných termínů, který by nejvíc vyhovoval. M. Krupička se proto obrací na krajany, aby mu v dohledné době poslali svůj návrh termínu na adresu mir.krupicka@gmail.com.  Podle názorů většiny pak budou konferenci plánovat.  Hlavním cílem setkání je prodiskutovat a zmapovat současný stav vztahů mezi krajanskými komunitami v jednotlivých zemích a českým státem, tedy co pro sebe můžou udělat, jak si můžou vzájemně více pomoci. Tradiční setkání Čechů z různých států světa společně pořádají senátní Komise pro krajany a Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Je zvykem, že k jednacím dnům přibývá ještě následující, který je věnován prohlídkám pražských pamětihodností.
miš

Top