SK-CZ Klub » Iniciativa za distanční volby

Archiv

Iniciativa za distanční volby

Stanovisko inciativy Chceme volit distančně

 

Iniciativa zahraničních Čechů Chceme volit distančně stále trvá a bude i nadále trvat na prosazení korespondenčních voleb. Současně si ale velice dobře uvědomujeme, že je nyní rozhodující, aby volební zákon vůbec včas existoval, a tedy aby se volby 2021 mohly uskutečnit v řádném termínu. I když nás mrzí, že se korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadit zatím nepodařilo, vzhledem k současným okolnostem bychom nechtěli, aby přijetí volebního zákona bylo ohroženo, a to kvůli sporům týkajícím se neochoty většiny poslanců korespondenční volby pro zahraniční Čechy do novely zákona ukotvit.

Pokud Senát vrátí nový volební zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na zavedení korespondenční volby, je pravděpodobné, že tento návrh s korespondenční volbou Poslanecká sněmovna opět odmítne. Poslanci vládní koalice nemají snahu pro korespondenční volbu zvednout při hlasování ruku. Je to neuvěřitelné i z pohledu, že korespondenční volba je součástí Programového prohlášení současné vlády.

I když nás mrzí, že se korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadit zatím nepodařilo, vzhledem k současným okolnostem bychom nechtěli, aby pokračující spory mezi poslanci a jejich 

neochota podpořit korespondenční volbu ohrozily včasné přijetí volebního zákona.

Velmi si vážíme podpory všech politických stran a těch poslanců, kteří bojují za prosazení korespondenční volby v PSP ČR.

Oceňujeme, že zahraniční Čechy dlouhodobě podporuje Senát Parlamentu ČR, zejména Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Věříme, že i když se v Poslanecké sněmovně zatím nenašla vůle k prosazení zákona, situace se nejpozději po volbách změní a korespondenční volba pro krajany v zahraničí bude do volebního zákona ukotvena hned po podzimních volbách.

Nyní plánujeme udělat všechno, co bude v našich silách, abychom přesvědčili české občany v zahraničí, že je naší společnou prioritou dostavit se k letošním volbám osobně a volit ty politické strany a poslance, kteří nás budou schopni vyslyšet.

 

Koordinační tým iniciativy „Chceme volit distančně“

https://www.chceme-volit-distancne.cz/kontakt

https://www.chceme-volit-distancne.cz/ti-co-uz-se-zapojili

Podpora ze Senátu

 

  Některá ustanovení volebního zákona pro volby do Poslanecké sněmovny Ústavní soud zrušil letos v únoru. Aby se předešlo ústavní krizi v důsledku absence volebních pravidel pro říjnové volby, budou se muset poslanci a senátoři dohodnout na podobě nové zákonné úpravy. Jedna z úprav se týká možnosti korespondenční volby pro občany České republiky pobývající v zahraničí. O ni usiluje především iniciativa Chceme volit distančně, která se od roku 2019 aktivně snaží podporovat její uzákonění pro občany České republiky žijící v zahraničí. Na tuto iniciativu reagovali někteří senátoři dopisem, který zástupcům krajanských organizací zaslal senátor Marek Hilšer:

 

Vážení krajané, občané České republiky, 

v současné době v českém parlamentu vrcholí projednávání volebního zákona. Jedním z politicky ožehavých témat je zavedení korespondenční volby pro občany pobývající v zahraničí. Korespondenční volba se na české politické scéně diskutuje již více než dvacet let. Dosud však nebyla do právního řádu zakotvena. Její absence je velký dluh našeho státu a politické reprezentace vůči občanům ČR.  

V drtivé většině zemí Evropské unie, ale i mimo ni, korespondenční volba představuje zcela běžný standard a servis, který státní instituce poskytují občanům pro snadnější výkon jejich volebního práva. Není ze strany českého státu obhajitelné, aby byl občan České republiky nucen cestovat za volební místností stovky a mnohdy i tisíce kilometrů, jestliže existují způsoby, jak mu výkon volby usnadnit.   

Otevření volebního zákona, ke kterému došlo na začátku tohoto roku, je jedinečnou příležitostí, jak korespondenční způsob hlasování do volebního zákona zakotvit. Přestože se k tomuto kroku zavázala samotná vláda ve svém programovém prohlášení, Poslanecká sněmovna ji opět odmítla. Zásadní roli v prosazení korespondenční volby může sehrát Senát. Při schvalování volebních zákonů je totiž Poslaneckou sněmovnou nepřehlasovatelný.

S politováním však lze konstatovat, že slova podpory pro korespondenční volbu se proměnila v prázdný slib. Je paradoxem, že značná část politické scény, jež vyjadřovala podporu pro distanční hlasován

í, není v rozhodující okamžik ochotna pro ni hlasovat. Tato neochota je odůvodňována potřebou státotvornosti, nutností schválit volební zákon v co nejkratším čase vzhledem k současné nestabilní politické situaci v České republice. Obáváme se, že se jedná spíše o hledání zástupných důvodů, proč něco neudělat, než skutečnou vůli  se za korespondenční volbu postavit.  

Našim úkolem je zastupovat zájmy občanů. Nečinné přihlížení k úskokům a pokrytectví vlády by znamenalo souhlas s takovým jednáním.   

Vážení spoluobčané, chceme Vás proto ujistit, že korespondenční volbu pro občany s pobytem v zahraničí podpoříme nejen slovy, ale i činy. Při projednávání volebního zákona v Senátu dne 28. 4. 2021 předložíme pozměňovací návrh, jehož cílem je prosazení korespondenční volby do Zákona o volbách do Parlamentu ČR.            

Dovolte, abychom Vás jako zástupce krajanských spolků požádali o předání tohoto dopisu dalším krajanům a našim spoluobčanům, případně o Váš názor na náš postup  

Se srdečným pozdravem 

senátoři:

Marek Hilšer

Michael Canov

Jan Horník

Pavel Kárník

Miroslav Plevný

Helena Pešatová

Marek Ošťádal

Jiří Růžička

 

Jen minutku na dotazník

 

Iniciativa “Chceme volit distančně” zastoupená Dagmar Strakovou  a Martou McCabe byla požádána paní Jiřinou Ferbrovou (sekretariát místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jana Horníka) o průzkum názoru zahraničních Čechů k tématu korespondenčních voleb.  Proto se obrací na občany České republiky žijící v zahraničí o zodpovězení otázek týkajících se návrhu zákona, a to nejpozději do úterý 27. 4. 2021.

https://forms.gle/4VStDwhVvxNxskrRA
Další informace k současné situaci a možnosti prosadit korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí najdete v Stanovisku iniciativy zahraničních Čechů

https://www.chceme-volit-distancne.cz/

Top