SK-CZ Klub » Hranice je jen čára na mapě

Archiv

Hranice je jen čára na mapě

Navzdory argumentu některých lidí, že slavit 28. říjen je bezpředmětné, protože Československo již neexistuje, je v Česku tento den státním svátkem. Odborná veřejnost i občané totiž považují toto datum za zásadní v moderních dějinách státu a českého národa. Na Slovensku tento den státním svátkem není, přestože liberálové již několikrát přednesli návrh ve slovenském parlamentu. Ani na letošní zářijové schůzi poslanci Národní rady SR novelu zákona neschválili. Výročí vzniku společného státu velkou pozornost obvykle nepoutá, i když letos mu věnovala některá média neobvyklý prostor. Vzpomínkové akce připravují jen některé krajanské organizace a v Bratislavě u Památníku čs. vzájemnosti se sochou T. G. Masaryka také Občanská konzervativní strana.
Slovensko-český klub v SR vzpomínkovou akci organizuje každoročně. Tentokrát pozval v tento významný den své členy a příznivce do historického sálu Východoslovenské galerie v Košicích právě pod historický státní znak, na němž je český lev se slovenským státním znakem. Slavnostní atmosféru umocnily průvodní slovo a hudba. Program začal československou státní hymnou, kterou si účastníci zazpívali společně s operním zpěvákem Martinem Padem, pokračoval čtyřruční hrou na klavír Júlie Grejtákové a Kataríny Barčovské dvou Slovanských tanců Antonína Dvořáka a dalšími písněmi. Průvodní slovo bylo zaměřeno na události 28. října 1918, kdy v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Mezitím vešla ve známost tzv. Andrássyho nóta, kterou rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Andrássy oznamoval americkému prezidentu Wilsonovi ochotu jednat o mírových podmínkách. Lidé si ale její text vyložili jako kapitulaci monarchie a začali slavit konec Rakouska-Uherska. V ten den byl v Praze spontánně vyhlášen samostatný československý stát a zasedal Národní výbor, který vydal první zákon o zřízení samostatného státu. Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný, kteří podepsali vyhlášení svrchovanosti samostatného státu.
Nicméně jejich jména dnes mnohým lidem už nic neříkají. Po vzpomínkové akci při číši vína se však někteří přítomní shodli na tom, že pro mnoho občanů jedné i druhé republiky je dnes hranice mezi oběma nově vzniknutými nástupnickými státy jen čára na mapě.

Top