SK-CZ Klub » V Kierlingu skončila životní pouť Franze Kafky

Archiv

V Kierlingu skončila životní pouť Franze Kafky

 

Přestože Kierling  dnes patří do tzv. velké Vídně, žije svým klidným životem městečka zhruba s třemi tisíckami obyvatel. Skupinu členů Slovensko-českého klubu v SR však nelákaly procházky po romantických zákoutích a historických památkách, nýbrž společně zamířili do  budovy bývalého sanatoria, ve které jsou zpřístupněny místnosti věnované památce Franze Kafky. Právě zde tento Pražan, židovský německy píšící literát,  prožil poslední chvíle svého krátkého života a v místnostech, dnes muzeálně zařízených, zemřel. U smrtelného lože byli s ním jeho přítelkyně Dora Diamantová (Dymant) a lékař Robert Klopstock, se kterým se znal z Vysokých Tater.
Není zrovna všeobecně známé, že dnes světově uznávaný spisovatel, absolvoval nejdelší léčbu – až osmiměsíční – právě v Tatranských Matliarech, v zotavovně Tatra, která již dávno ustoupila nové výstavbě. Během svého pobytu ve Vysokých Tatrách Franz Kafka literárně činný nebyl, věnoval se především léčbě, která velký důraz kladla na pití mléka a oddech, volné chvíle pak Franz Kafka využíval na procházky a psaní dlouhých dopisů. Nejvíc jich napsal svému příteli Maxu Brodovi a potom Ottle, u níž vždy našel největší pochopení a kterou měl ze svých tří sester nejraději.  V jednom z dopisů sestře Ottle píše: „Předběžně mám pít 5krát denně mléko a 2krát denně smetanu, ale s největší námahou však zvládám 2,5krát mléko a jednou smetanu.“ A v jiném dopisu se žádostí o prodloužení dovolené, adresovaném řediteli Všeobecné dělnické pojišťovny, kde byl Kafka zaměstnán, svůj zdravotní stav charakterizuje: „Svoji zdlouhavou nemoc a její zlepšení mohu ve všeobecnosti posoudit jen podle váhy, horečky, kašle a dýchání. Můj vzhled a váha se výrazně zlepšily, přibral jsem, horečka vystupuje zřídka a je zcela nepatrná, kašel se prozatím sotva zmírnil, ale je lehčí, už mnou tak netřese. Pokud jde o dýchání, zlepšilo se máloco. Je to prostě dlouhodobá záležitost. Lékař tvrdí, že se tady musím zcela uzdravit.“ Avšak neuzdravil se ani ve Vysokých Tatrách, ani v dalších sanatoriích, kde se následně léčil, ani v Kierlingu.
V Tatranských Matliarech se Kafka sblížil s několika lidmi, především se studentem medicíny, maďarským židem Robertem Klopstockem, který byl už jako lékař u umírajícího Franze Kafky v rakouském sanatoriu v Kierlingu 3. června 1924. To potvrdil i kustod těchto pamětních místností a návštěvníci se od něj dozvěděli mnoho dalších zajímavostí z posledních dnů Kafkova života. Například i to, že přes svůj komplikovaný vztah k ženám a v situaci, kdy se blížil konec jeho životní cesty, se F. Kafka rozhodl oženit a jeho vyvolenou se měla stát Dora Diamantová, s níž žil již před kierlingským pobytem v Berlíně, kde velice živořili. Kafka totiž kvůli nemoci v roce 1922 definitivně opustil své zaměstnání v pojišťovně a přestěhoval se do Berlína,  aby se odpoutal od rodiny a mohl se věnovat psaní. O dvacet let mladší Dora Diamantová pocházela z Polska z ortodoxní židovské rodiny. A právě to byl problém. Franz napsal zbožnému otcovi Dory, že s vírou měl sice trochu problémy, ale že se kaje a proto doufá v přijetí do zbožné rodiny. Otec se šel poradit k autoritě – rabínovi Gererovi. Ten si dopis přečetl a jednoznačně řekl “Ne”. Sňatek se tedy nekonal.
Člen společnosti, která se stará o uchování památky F. Kafky v Kierlingu a zároveň kustod pamětních místností v bývalém sanatoriu přiblížil návštěvníkům z Košic i zdravotní stav pražského spisovatele v posledních týdnech života. Tuberkulóza hrtanu mu znemožňovala mluvit a proto s okolím komunikoval psaním lístků. Mnohé z nich se zachovaly. Na dlouhé dopisy již neměl sil, a proto připisoval jen přípisy k dopisům, které psala Dora. Budova bývalého sanatoria má dodnes nádech začátku minulého století a v památných místnostech je celá řada pozoruhodných dokumentů. Kromě jiného je vystaveno oznámení rodičů o úmrtí syna, nikoli v němčině, jak by se dalo předpokládat, ale v češtině.
Franz Kafka v Kierlingu zemřel, ale pohřben je na novém židovském hřbitově v Praze – Strašnicích.

novějšído Fotogaleriestarší

Top