SK-CZ Klub » Distanční pohádkové volby! :)

Archiv

Distanční pohádkové volby! :)

Spolu s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 probíhají i volby do pohádkové vlády!

Česká asociace v Řecku připravila pro české děti na celém světě ojedinělý projekt s podtextem aktivního občanství. Ve stejných dnech, kdy čeští krajané jdou volit na své zastupitelské úřady, mohou všechny české děti v zahraničí i České republice hlasovat ve volbách pohádkových! 

Budeme rádi, zapojíte-li se do pohádkových voleb i ve Vašem krajanském spolku či škole, popřípadě budete-li informaci o pohádkových volbách sdílet v krajanské komunitě ve Vašem státě a na sociálních sítích Vaší organizace. Projekt je možné zrealizovat v rámci výuky krajanských škol, ale mohou se do něj zapojit i jednotlivé rodiny. Volit je možné od čtvrtka 7.10. do neděle 17.10.

V příloze posíláme podklady pro realizaci: programy jednotlivých stran a volební lístek. Stačí, když si vyrobíte volební urnu a prostor kde děti mohou anonymně hlasovat.  Budeme rádi, pokud nám dáte emailem vědět, jak dopadly volby u vás. Pokud přidáte i nějakou fotku z akce, rádi uveřejníme na našich sociálních sítích a zmíníme v připravované tiskové zprávě po ukončení voleb.

Více o projektu Pohádkových voleb a jeho myšlence:

Cílem kreativního projektu je zjednodušenou formou ukázat dětem základní volební principy a směrovat je k aktivnímu občanství. Učit je číst volební programy stran, zkoumat, zda jsou předvolební sliby realistické a podporovat kritické myšlení. Nechají se děti zlákat sliby na školu od 12:00 a výuku jen dvě hodiny denně? Co bude kritériem pro jejich rozhodování. Zachovají se jako zodpovědní občané nebo se nechají opít rohlíkem?  

Kandidáti tohoto volebního projektu jsou klasické večerníčkové postavy a jejich strany. Pat a Mat, za politickou stranu Kutilové, slibují řešení každého průšvihu a lobbují za slušnou společnost, ve které se všichni zdraví gestem „A je to!“.  Strana Ušatých v čele s Bobem a Bobkem se řídí heslem „Dobří lidé se vejdou všude.“ Prosazují zdravý životní styl ve stylu „vstávat a cvičit!“ a zároveň slibují posun začátku školy z osmé ranní na dvanáctou. Vyučovat se prý za jejich vlády bude jen dvě hodiny denně!

Strana 3. B Macha a Šebestové s heslem „Splníme Vám každé přání.“ chce naopak zmodernizovat vzdělávací systém. Za pomoci kouzelného sluchátka oživit výuku podle Komenského teorie Škola hrou. Každodenní hravá výuka jsou spolu s kouzelnými sluchátky do všech telefonních budek základními volebními body jejich programu.

Vzdělávání se věnuje i strana Čarodějnic za kouzla do škol. V rámci podpory měkkých dovedností u žáků chtějí, aby se na všech základních školách v prvním stupni zavedla povinná praktická výuka kouzlení a rozšíření menu ve školních jídelnách o magické lektvary. Bojují také za více moci do rukou dětí a obohacení městské hromadné dopravy ve všech městech o ekologická košťata.

Rumcajsova loupežnická koalice s heslem „Rodina na prvním místě.“ se otázkám vzdělávání nevěnuje. Zato si vzali na paškál životní prostředí a usilují o více zeleně a parků. Nejdůležitějším bodem programu je stejná výše platů napříč společností a dotovaná dovolená v lese Řáholci pro rodiny s dětmi.

Kompletní seznam volebních stran včetně bodového volebního programu a formuláře, prostřednictvím kterého je možné volit, lze najít na stránkách České asociace (https://czechassociation.org/akce/pripravovane-akce/pohadkove-volby/).

Na pohádkách přibližujeme dětem proces voleb a umožňujeme jim vyzkoušet si jedno ze základních práv občanů, právo volební. Malý občan je taky občan a návyky k aktivnímu občanství je vhodné u dětí pěstovat od nejnižšího věku. Díky možnosti volit online budou naše pohádkové volby přístupné všem dětem i dospělým bez ohledu na to, kde se právě nachází.

Jak vysoká bude volební účast a která strana nakonec vyhraje? Kompletní statistiky a výsledky voleb budou zveřejněny v druhé polovině října na stránkách České asociace. Všechny zapojené organizace budou výslovně zmíněny v závěrečné zprávě projektu. 

Česká asociace je nezisková organizace, která si klade za cíl budovat a udržovat dobré jméno České republiky v zahraničí a seznamovat širokou veřejnost napříč světem i generacemi s krásami a kulturním bohatstvím České republiky. Zapojuje se do mezinárodních projektů a podporuje rozvoj mezinárodního, kulturního a vzdělávacího dialogu. Jako spolupracující organizace spolku Krajánek ve světě zajišťuje v rámci své činnosti také distanční výuku pro české děti ve světě. 

Předem děkujeme a přejeme hodně zábavy u Pohádkových voleb!

V Athénách, 12.10.2021

Kontakt: 

Lenka Kanellia

Česká asociace

Předsedkyně

czechassociation.org

lenka.kanellia@czechassociation.org

Tel.: +30 697 999 3529

Top