SK-CZ Klub » Další virtuální debata

Archiv

Další virtuální debata

Zástupkyně iniciativy Chceme volit distančně připravily již 6. virtuální debatu zahraničních Čechů, která se uskuteční 4. 2. 2022 a ponese název Srdcem doma. Toto datum hraje pro krajany důležitou roli. Na základě výzvy ministerstva zahraničí si Češi ve světě zvolili 4. únor za svůj významný den právě den odchodu J. A. Komenského do exilu. Komenský, byť daleko od domova, srdcem vždy zůstal doma. Iniciativa https://www.chceme-volit-distancne.cz vyhlásila minulý rok (4. února 2021) kampaň na podporu uzákonění korespondenčního hlasování, která trvá dodnes. Pozvánku na 6. virtuální debatu přijali Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární MZV ČR, Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru MZV ČR a Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR. Virtuální debata začne 4. února v 17 hodin, moderovat ji bude česká novinářka Eva Hrnčířová na video-konferenční platformě Zoom.

K účasti na setkání je potřeba vyplnit přihlašovací formulář na: https://forms.gle/S5xSS44Yeanj5HUm8

Odkaz na Zoom bude včas zaslán všem přihlášeným.

Debata se zaměří na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí a na otázky ohledně prosazení korespondenční volby, včetně uvedení dobrých příkladů z praxe od našich zahraničních sousedů. Vaše otázky pište přímo do přihlašovacího formuláře.

miš

Top