SK-CZ Klub » CS: ContactS, ContextS

Archiv

CS: ContactS, ContextS

Mezi českou a slovenskou literaturou jsou čilé kontakty, obě tvoří, jak to nazývá literární teorie, společný kontext. Zmíněné ovšem zejména pro starší a střední generaci tvůrců. U nejmladší generace se můžou tyto vazby pomalu vytrácet, a to i společně s jazykovými kompetencemi, s pasivním bilingvizmem zejména u nejmladší generace české mládeže v západní části republiky (situace na Moravě je vzhledem ke geografické blízkosti i dalším faktorům příznivější). Projekt se proto zaměřuje formou literárních večerů na nejmladší generaci tvůrců (35 mínus), kromě jiného a především na vítěze zavedených literárních soutěží. Proto ty klíčové pojmy, kontakty a kontexty, uvádíme v názvu provokativně v globalizované podobě, jak to odpovídá životnímu rámci (ne nevyhnutně jejich postojům) nejmladších tvůrců, ovšem s vyznačením toho společného C-S v každém slově, tedy „CS: ContactS, ContextS“.

Neotřelý dramaturgický napad spočívá v tom, že mladí budou představovat mladé – vždy jeden český student, vítěz soutěže apod. představí mladého autora ze Slovenska, přičemž však dramaturgie nebude svévolná a vznikne ve spolupráci s výše zmíněnými odbornými pracovisky. Jde o soutěže Poviedka 2020, Wolkerova Polianka, Jašíkove Kysuce, Literárny Lučenec, Literárna súťaž Jána Kollára.

(lw)

Top