SK-CZ Klub » Čeština pro děti online

Archiv

Čeština pro děti online

Nový školní rok se už naplno rozběhl v Česku a o pár dnů později i na Slovensku. Aby děti z českých rodin žijících mimo území České republiky neztratily kontakt češtinou a českými reáliemi, připravuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací interaktivní online kurzy češtiny.

„Ve školním roce 2021-2022 navštěvovalo naše kurzy celkem 125 žáků z 27 států na pěti kontinentech. Všechny děti se toho nejen spoustu naučily, ale také si našly ve třídě kamarády a ve spolupráci s rodiči se nám daří v nich dlouhodobě podporovat vztah k češtině a České republice,“ uvádí Lenka Kanellia, předsedkyně této organizace. „Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny. Cílem je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.“

Ne každá rodina hlásící se k českým kořenům žije v místě, kde působí krajanská škola nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje. Na Slovensku ani jedna z krajanských organizací nepořádá výukové kurzy češtiny pro děti. A přitom mnohé z nich se po maturitě hlásí na vysokoškolské studium právě na české univerzity a další vysoké školy. Je však jisté, že oproti vrstevníkům v jiných zemích mají zejména díky česky dabovaným televizním programům a různým hrám širší slovní zásobu.  Avšak i tak jsou pro ně mnohá slova zcela neznámá, o osobnostech s dob společné historie ani nemluvě. To během deseti let, kdy pořádali letní mládežnické tábory v zemi rodičů nebo prarodičů dětí, zjistili organizátoři ze Slovensko-českého klubu v SR prostřednictvím různých jazykových a vědomostních testů.

Od konce září tedy na přihlášené děti opět čeká inspirativní a kreativní online výuka, tým výborných učitelů a čeští kamarádi ze všech koutů světa. Kurzy jsou připravené pro předškoláky (5 – 6 let) a projektově-konverzační kurzy pro 1. – 4. třídu, čeština je jako druhý jazyk. Druhé kolo online přijímacích zápisů bude probíhat od 5. do 14. září. Bližší informace o jednotlivých kurzech a jejich obsahu naleznete zde: https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/popis-kurzu/

miš

Top