SK-CZ Klub » Cena Karla Čapka

Archiv

Cena Karla Čapka

Letošní odevzdávání Ceny Karla Čapka se bude konat v sobotu 19. května tradičně v Trenčianských Teplicích a začne ve 14:30 u pamětní desky na budově lázeňského hotelu Pax. Poté bude pokračovat slavnostním odevzdáním cen v kině Prameň. Tato cena je vyjádřením uznání za šíření česko-slovenské vzájemnosti a propagaci děl Josefa a Karla Čapkových.
Letos si ji do Čech odveze dlouholetá ředitelka Muzea Karla Čapka v Malých Svatoňovicích a předsedkyně tamní pobočky Společnosti bratří Čapků Eva Hylmarová a ze Slovenska ji převezme herec, režisér a pedagog Juraj Sarvaš. Tradice odevzdávání Ceny Karla Čapka začala již v roce 1990 jako připomínka tvorby významných českých osobností Josefa a Karla Čapkových, kteří i se sestrou Helenou jezdili za svým otcem MUDr. Antonínem Čapkem, lázeňským lékařem působícím právě v Trenčianských Teplicích. Jejich poznávání Slovenska během těchto návštěv přibližuje Helena v knize Moji milí bratři. A v Trenčianských Teplicích vznikala díla R.U.R., Loupežník či anti utopistický román Továrna na absolutno.

Top