SK-CZ Klub » 100 let po …

Archiv

100 let po …

Bylo 11. listopadu 1918, čas 5.05 hodin, místo železniční vagon v lese na stanici Rethondes u Compiegne. Právě tam podepsaly německá a francouzská delegace dokument, který stanovil, že od 11:00 hodin téhož dne zavládne na frontách příměří. Konec války, která trvala čtyři a čtvrt roku, postihla 38 států a jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. V konfliktu, který vyvolalo Rakousko-Uhersko a Německo, zahynulo téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů.
Válka začala 28. července 1914 a první úporné boje se odehrávaly od podzimu 1914 do jara 1915 na území severovýchodního Slovenska a východní Haliče mezi ruskou armádou na jedné straně a rakousko-uherskou a německou armádou na druhé straně. Sté výročí konce této světové války si členové Slovensko-českého klubu v SR připomněli právě na místech vyčerpávajících bojů v Karpatech. Na místech, která jsou dnes oázou klidu a úcty k vojákům z obou stran fronty.
Průvodcem skupiny byl historik Mgr. Martin Drobňák z Klubu vojenské historie Beskydy, který ozvláštňoval výklad zajímavostmi z vlastního dlouholetého bádání. První cesta vedla k pomníku legionářům na městském hřbitově v Bardějově, odtud na Obecný úřad do Nižné Polianky, kde je malé muzeum první světové války. „Náš region v posledních letech často navštěvují zájemci o historii bojů v Nízkých Beskydech, a proto jsme tuto expozici připravili,“ uvedl starosta obce Mgr. Ján Cundra.
Následně skupina zamířila do Polska navštívit aspoň některé z více než 30 vojenských hřbitovů z bojů v letech 1914 – 1915, které jsou dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Při bojích zde padlo na obou stranách více než 60 tisíc vojáků a tak bylo potřebné vybudovat 365 hřbitovů. Práce organizovalo Oddělení vojenských hrobů při velitelství v Krakově, kde byl zaměstnán i D. Jurkovič. Některé ze hřbitovů, které navrhl, nesou rustikální prvky ve dřevě, jimiž je autor známý podobně jako Libušínem či Maměnkou na Pustevnách nebo lázeňskými domy v Luhačovicích, jiné jsou vybudované v kameni nebo kovu. V každém případě byly návštěvy vojenských hřbitovů v Grabu, Desné, Krempně, Nowém Zmigródě, Wole Cieklinské, Maguře a Smeriekowci pro všechny účastníky silným zážitkem. Jsou to unikátní umělecká díla s nadčasovým přesahem.
Na mnohých hrobech jsou česká jména. K některým na znak úcty a nezapomnění připevnili účastníci akce českou trikoloru. A k pomníku České družiny ve Zborově, který byl poslední zastávkou, ze stejného důvodu věneček v národních barvách.

Top