SK-CZ Klub » Uctili jsme památku TGM

Archiv

Uctili jsme památku TGM

Tak jako po minulé roky se i letos členové Slovensko-českého klubu v Košicích setkali u sousoší T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u křižovatky Masarykovy a Štefánikovy ulice v Košicích, aby si uctili památku prvního českosloslovenského prezidenta, filozofa, politika a demokrata, který dokázal zahýbat světovými dějinami. Vzpomínkové akce u příležitosti 169. výročí narození T. G. Masaryka se zúčastnili také zástupce velvyslance České republiky v Bratislavě JUDr. Pavel Sladký a historici PhDr. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd v Praze, PhDr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, prof. PhDr. Jan Rychlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i další hosté.

Narozeninové oslavy v rodině Masarykových byly podle pramenů velmi prosté a intimní. Děti dávaly tatínkovi šest červených růží, protože Masaryk měl červené růže nejraději. Každá růže byla za jednoho člena rodiny, tedy maminka a pět dětí, včetně Eleonory, která ve čtyřech měsících zemřela. Po vzniku republiky se oslavy narozenin prvního prezidenta staly celostátní událostí. Ale TGM jim nijak neholdoval, uznával je však jako formující prvek nového státu a zúčastňoval se na nich. Velkolepé oslavy prvního muže státu však měly i své odpůrce, někde byla pošpiněna vlajka, jinde vyjádřen nesouhlas s Československou republikou, nesouhlasná slova odzněla i z kazatelny v katolickém kostele.

Zástupci téměř čtyř desítek účastníků vzpomínkové akce v Košicích položili k bustě TGM také kytice růží. Záměrně. A také se shodli, že i pro dnešního člověka je důležité znát historii svého města a státu a podíl osobností v dějinách. Že hodnoty, které Masaryk prosazoval, nejsou trvale dané, ale je potřebné je stále obhajovat a uplatňovat v životě. Že stále platí Masarykovo „Každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

O odkazu T. G. Masaryka historici obou zemí přednášeli předtím během dopoledne v posluchárně Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích zaplněné posledního místa budoucími právníky i dalšími zájemci. Univerzita spolu s Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě posluchačům nabídla přednášky renomovaných slovenských a českých historiků. Přednášející se shodli v názoru, že o každém z témat, která souvisí s Masarykem a Slovenskem, otázkami slovensko-českých vztahů, či připomínáním 28. října by bylo možné debatovat dlouhé hodiny. Na katedrách historie vysokých škol v Česku i na Slovensku je táto problematika obsahem několika semestrů. Proto se historici soustředili především na to nejdůležitější.

S Masarykovým jménem je pro oba naše národy spojená hodnota, kterou si snad už ani neuvědomujeme – samostatnost. Přestože dnes Československo již patří historii, dva nové státy, které vznikly, i nadále udržují nadstandardní přátelské kontakty a v mnohých oblastech živě spolupracují.

Top