SK-CZ Klub » Archiv – Co chystáme?

Top

Obrázky Josefa Lady

Slovensko-český klub v SR v spolupráci s tvořivým prostorem na venkově Artfarm zve zájemce o výtvarné umění na tvořivé dílny věnované českému malíři a ilustrátorovi Josefu Ladovi.

Program:

28.11.2014 -pátek
13:00
zahájení
15:00
29.11.2014 -sobota
10:00 až 13:00

Organizační pokyny:

Předběžně počítáme s tím, že pátek bude určený spíše pro starší zájemce, sobota pak spíše dětem. Tvořivé díly povede výtvarnice Eva B. Linhartová z Bratislavy. Obě akce jsou bez účastnických poplatků. Doprava individuální. Předpokládáme, že se obě skupiny dohodnou na společné dopravě auty. Je možné využít i autobusové spojení.
Zájem prosíme nahlásit do 24.11.2014 na helena.miskufova@sentia.sk, nebo na tel: 0905 821 812

Těšíme se
Výbor SČK v SR

Top

Adventní koncert


Další informace na stránce: www.gadrew-way.cz

Top

Literární soirée

V rámci projektu Literární soirée připravil Slovensko-český klub autorské čtení a besedu s Antonínem Poláchem o jeho nové knize s názvem Ať zemře král. Autor osmi historických románů na setkání se zájemci o literaturu a kulturu přidá přednášku o kulturní sounáležitosti v Evropě. Konat se bude 29.října ve Veřejné knihovně Jana Bocatia na Hviezdoslavově ul. v Košicích od 16:30.


MUDr. Antonín Polách o sobě:

Narodil jsem se 21.7.1959 v Novém Jičíně. Na tamějším gymnáziu jsem odmaturoval v roce 1978, pak jsem vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1984 a vojenské službě na Vysoké letecké škole v Košicích jsem nastoupil do Nemocnice s poliklinikou v Popradě, kde jsem pracoval do roku 1995 na interním oddělení. V listopadu jsem 1989 vstoupil do komunální politiky a do roku 1993 byl poslancem městského zastupitelstva v Popradě a členem městské rady. V letech 1991 – 1993 jsem zastával funkci náměstka ředitele Nemocnice s poliklinikou pro léčebně preventivní péči.
Po rozdělení Československa jsem se stal jedním ze zakládajících členů Českého spolku na Slovensku a prvním předsedou regionální organizace ČSnS na Spiši. V roce jsem s rodinou 1995 odešel do Rakouska, kde jsem pracoval v nemocnici Stolzalpe ve Štýrsku, v roce 2012 jsem přešel do nemocnice ve Wagně v jižním Štýrsku a od ledna 2012 jsem otevřel i soukromou praxi internisty v Grazu.
Svůj první román „Stín Persepole“ (1990) jsem psal během své vojenské služby. Druhý román „Bratři ze Soluně“ vyšel právě v době mého stěhování do Rakouska na podzim 1995. Třetí román o králi Herodovi Velkém začal vznikat ještě na Slovensku, dokončil jsem jej ale už v Rakousku v roce 1998. Další knihy – „A stanu se králem“ z roku 2001 (druhé vydání 2010), „Richenza“ (2004), „Já, Herodes“ (2005) – druhé poněkud upravené vydání knihy „Herodes, židovský král“ z roku 1998, „Mezi císařem a papežem“ (2006), „Odvrácená tvář moci – zločiny českých králů“ (2008), „Cti otce svého, ale miluj ženu svou“ (2010). Posledním titulem je „Ať zemře král“, který vyšel koncem roku 2013.

Top

Odezva na Dialog

Odezva na košické uvedení jednoaktovky Dialog (Poláka s Pollákem) byla velice příznivá. Návštěvníci se vyjadřovali v tom smyslu, že by hru měli povinně zhlédnout studenti, aby se více seznámili s obdobím 1. republiky a také současností muzea. Jiný návštěvník podotkl, že v Košicích žije od 18 let, ale až v ten večer se začal cítit být Košičanem zejména proto, že se dozvěděl něco z lidské historie ve městě. Pro autorku i realizátory to byla příjemná odezva. Nejvíc dotazů bylo na termín reprízy. Žel, SČK se musel vyrovnat již s krácením rozpočtu na uvedení hry od Úřadu vlády SR z kapitoly národnostních menšin a další donor na představení v Košicích není.
Pro organizátory hry – fiktivního dialogu dvou ředitelů muzea – přišla ale nečekaná odezva z České republiky. Tamní společnost ČSR – Czechoslovak Real projevila zájem uvést tuto jednoaktovku v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech v programu u příležitosti 96. výročí vzniku Československa dne 28. října, který je v České republice státním svátkem. Tato společnost dlouhodobě podporuje kromě jiného také Muzeum T.G. Masaryka v Lánech a Společnost M.R. Štefánika v Brezové pod Bradlem. Žel, pro pracovní program herců nemůže Slovensko-český klub v SR představení v Lánech letos 28. října realizovat. Snad někdy později.

Top

Dialog (Poláka s Pollákem)

Dialog (Poláka s Pollákem) je jednoaktovka, která rozhovorem dvou muzejníků přibližuje meziválečné období a situaci v Košicích, kde významnou úlohu při vytváření slovenského povědomí měli Češi, o čemž nejen mladá generace má jen mlhavé vědomosti. Jedním z českých odborníků, kteří tenkrát v Košicích působili, byl JUDr. Josef Polák, od roku 1919 ředitel košického muzea. V současnosti je ředitelem VS muzea PhDr. Robert Pollák, který má zase podíl na dnešních aktivitách muzea směrem ku košické veřejnosti. Hra v režii Petra Vilhana bude uvedená 18.9.2014 v 18 h v historické budově Východoslovenského muzea v rámci Dní evropského kulturního dědictví.

Top

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na naši další akci pro tři generace našich členů tentokrát mimo východoslovenský region. Má název Češi v Turci a je určená těm, kdo mají rádi historii a přírodu.

PROGRAM

13.9.2014 sobota
8:00 – 8:30
odjezd z Košic
11:00
Muzeum kultury Čechů na Slovensku / prohlídka exponátů
přednáška – odkaz PhDr. Anny a akademika Jiřího Horákových, významných osobností dokumentujících tradice vztahu Čechů a Slováků
www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mkcs/mkcsindex.html
13:30
Národní hřbitov v Martině, hrob Karla Plicky
14:30
naučná stezka o významných osobnostech spjatých s čs. vztahy
16:00
ubytování / Valčianska dolina
17:00
přednáška – Jaroslav Vodrážka a další Češi v Turci
18:30
komponované pásmo Muž devíti řemesel – Karel Plicka
tématické hry, kviz
14.9.2014 neděle
10:00
Blatnica – Muzeum Karla Plicky
12:00
Blatnická dolina – turistika
16:00
komponované pásmo čeští pedagogové v Martině
18:30
přednáška – Masarykovi a Bystrička
tématické hry, kviz
15.9.2014 pondělí
10:00
Bystrička – vila Masarykových
12:30
stezkou přes Lázky na Masarykovu chatu v lokalitě Kučerkovo nebo / Martinské hole (autem) + výstup na vrchol Veľká lúka
individuálně odjezd do Košic

Organizační pokyny: Doprava je vlastním autem. Děkujeme všem, kteří svezou další zájemce o akci bez možnosti dopravy. SČK hradí 2x vstup do muzeí, 2x nocleh přihlášených účastníků, 2x oběd. Snídaně a večeře je možné si připravit v kuchyňce apartmánu.

Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com

Realizované s finanční podporou Úřadu vlády SR
– program Kultura národnostních menšin 2014
a Ministerstva zahraničních věcí ČR

Top

Sedmý letní tábor v České republice

OD PRAOTCE ČECHA

 

Letos již po sedmé naše krajanská organizace připravuje letní tábor pro mládež v České republice. Dosud skupiny dětí a mládeže navštívily Jihomoravský kraj, Krkonoše, Český ráj, Českou Kanadu, Západočeský kraj a České Švýcarsko. Postupně tak poznávají kraje, kde mají původ jejich rodiče nebo prarodiče. První srpnový týden se skupina dvaceti mládežníků se dvěma vedoucími chystá do středních Čech. A tak jako v minulých táborech i letos je program devíti dnů zaměřený na poznávání přírodních krás, historie, zajímavostí i kultury. Tábor má název Od praotce Čecha.
Táborníci budou ubytovaní v rekreačním středisku v krásné přírodě u řeky Berounky nedaleko hradu Křivoklát. Nejdříve se seznámí s okolím CHKO Křivoklátsko, vyšlápnou si i na zajímavou rozhlednu Velká Buková.
Být v kraji pod nejnavštěvovanějším českým hradem a nezamířit do této národní kulturní památky, to by snad ani nešlo. Tak další den skupina zamíří objevovat jeho tajemství a také si prohlédnout české korunovační klenoty. Zvláštností těchto táborů je večerní společné posezení, kdy účastníci čtou své referáty o místech, která navštíví příští den. Ty referáty si pochopitelně připravili předtím ještě doma. A tak budou předem už něco vědět o historii soukromého reprezentativního sídla císaře Karla IV.
Každý večer vždy některá dvojice do táborového deníku zapíše události toho dne. V rámci večerního programu si pak do mapek zaznačí místa, která ten den navštívili, aby se pak doma lépe orientovali při vzpomínání. V programu jsou i různé jazykové testy, vědomostní kvizy, překlady a také četba z díla autora z navštíveného regionu. Letos si budou číst povídky Ota Pavla Smrt krásných srnců. A po večerním programu jsou různé soutěže, nejoblíbenější je parketový scrabbl vědomostní soutěž Pojmoznalec a volejbalový turnaj.
Z Karlštejnu zamíří za přírodní zajímavostí s názvem Velká Amerika. Je to jakýsi český Grand kaňon. A pak si prohlédnou okresní město Beroun ležící na soutoku Berounky a Litavky, seznámí s jeho historickými památkami i osobnostmi, které z Berouna pocházejí nebo zde působily.

Další den je autobus zaveze do Vysoké u Příbrami, kde navštíví novorenesanční zámeček, který byl asi dvacet let domovem hudebního skladatele Antonína Dvořáka a dnes je v něm jeho Památník se stálou expozicí věnovanou A. Dvořákovi a původnímu majiteli hraběti Kounicovi, Dvořákovu švagrovi. Projdou se po rozsáhlém parku, zastaví se u Rusalčina jezírka i vily Rusalky.
Od Památníku Antonína Dvořáka zamíří do Lešetic, do jiné doby a jiného tématu. Cílem bude Památník Vojna, muzeum obětí komunizmu a uranového hornictví. Nu a odtud do královského horního města Příbram, navštíví i poutnické místo Svatou Horu.

Uprostřed pobytu zdolá dvacetičlenná skupina mládežníků z východního Slovenska památné místo české mytologie a historie horu Říp. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Právě pověst o praotci Čechovi si budou v předvečer tohoto výletu číst. Poté se pokochají krásným pohledem na soutok Labe s Vltavou v Mělníku a navštíví Kostnici pod kostelem svatého Petra a Pavla, kde jsou ostatky asi 15 tisíc lidí.
Následující den bude trochu sportovní a trochu zaměřený na historii. Někteří na kanoích, někteří na raftech totiž budou splavovat Berounku na trase Skryje – Višňová, což je asi jedenáct kilometrů. Odpoledne pak zamíří na nedaleký hrad Křivoklát, který má bohatou historii a pyšní se nádhernými a vzácnými sbírkami i příběhy mnoha osobností. Tento český královský hrad již oslavil 900 let od první písemné zmínky o hradu.

Z dávné historie zamíří do období první republiky a současnosti. Navštíví Zámek Lány, letní sídlo českých prezidentů, zámecký park, hrob T.G.Masaryka a Muzeum TGM.
Předposlední táborový den bude mít rovněž zajímavý program. Navštíví Památník Lidice, aby na vlastní oči viděli výsledek zlovůle nacistů a pak se přemístí do Prahy. V souladu s názvem letošního tábora bude jejich cílem Vyšehrad, kde si ukáží některá místa, která se váží k české mytologii. Zvlášť je prý zajímá, kde Horymír se Šemíkem přeskočili Vltavu. Ale také navštíví Vyšehradský Slavín, zastaví se u sochy Libuše a Přemysla.
Večer se pak přemístí na Hlavní nádraží a devátý den ráno je přivítá znělka košického nádraží.
V pořádání těchto poznávacích tábor chce Slovensko-český klub v SR pokračovat i v příštích letech, protože organizátoři vidí efekt v pěstování českého povědomí u nejmladší generace, která zajímavou formou poznává českou historii, kulturu, jazyk a reálie. Zjistili také, že vědomosti získané během táborů děti později využijí nejen v běžném životě na Slovensku, ale zejména při studiu na českých vysokých školách.

Realizované s finanční podporou Úřadu vlády SR
– program Kultura národnostních menšin 2014
a Ministerstva zahraničních věcí ČR

Top

Na literárním maratónu přiblížíme jubilující české spisovatele

Už po jedenácté patří poslední květnové dny ve Veřejné knihovně Jana Bocatia v Košicích Literárnímu maratónu. Letošní ročník se bude konat ve dnech 30. až 31. května v centrální půjčovně na Hviezdoslavově 5 a bude věnovaný uznávaným světovým, českým i slovenským autorům, kteří se letos dožijí nebo by se dožili devadesáti let. Podle ředitelky knihovny Kláry Kernerové není výběr ústředního tématu náhodný. „Knihovna si totiž připomíná 90.výročí svého založení a čtení z děl jubilujících autorův zapadá do koncepce našich celoročních aktivit s názvem S jubilantkou jubilují,“ uvedla K. Kernerová a dodala, že budou čteny ukázky z knih např. L. Ťažkého, E. Petišky, A. Habovštiaka, J. Škvoreckého, J. M. Simmela, B. Okudžavy, T. C. Tourniera a dalších spisovatelů narozených v roce 1924.

Čtenářský maratón či 24 hodinové Nonstop čtení, které díky internetovému přenosu je možné sledovat na celém světě, startuje v Košicích 30. května v 10 hod. Po úvodních vystoupeních se zajímavými články z novin roku 1924, připomínkou vzniku košického Státního divadla z knihy Tibora Ferka Divadelní letopisy města Košice a čtením nejstarších čtenářů, taktéž devadesátiletých pánů, připravily členky Slovensko-českého klubu v SR hodinový blok z tvorby jubilujících českých spisovatelů Josefa Škvoreckého, Eduarda Petišky a Jana Otčenáška. Chtějí tak být pendantem pražského Nonstop čtení organizovaného Jazzovou sekcí, které je zaměřené na prezentaci slovenské literatury. V Praze převzal záštitu nad touto akcí velvyslanec Slovenské republiky Petr Weiss.

Součástí Literárního maratónu bude v pátek 30. května v 19:00 hudebně poetický večer „Noé vypouští krkavce“ v atriu knihovny na Hviezdoslavově 5. Verše českého básníka Ivana Diviše zaznějí v podání herce Petra Vilhana a představí se také košická skupina Choré vrány. Během maratónu bude zpřístupněná výstava starých pohlednic Košic a novinových článků z roku 1924, která potrvá do 30. června.

Je velmi pravděpodobné, že Nonstop čtení může „maratónce“ unavit, zejména pokud budou číst v noci. I proto přichází Veřejná knihovna Jana Bocatia s novinkou – nabídkou nočního spaní přímo v knihovně. Ale tito maratónci si musejí přinést spacáky a karimatky,“ připomněla ředitelka knihovny Klára Kernerová.

Týden literárního maratónu v Praze, Miškovci a Košicích bude možné sledovat na adresách: www.radiohortus.cz, www.rfmlib.hu a www.vkjb.sk.

Top

Boje za novou vlast v roce 1919

Také letos pokračuje Slovensko-český klub v SR v organizování turisticko-vzdělávacích akcí pro tři generace svých členů a sympatizantů, kteří mají rádi historii a přírodu. Na poslední dubnový víkend připravil dvojdenní program zaměřený na 95. výročí bojů legionářů a československého vojska za udržení nově vzniklého Československa v hranicích určených po rozpadu Rakousko-Uherska vojskem Maďarské rudé armády.
Celý projekt s názvem BOJOVALI ZA CELISTVOST ČSR má dvě části. První část projektu se bude konat 26. a 27.dubna. Začne pietní vzpomínkou u pomníku legionářů na hřbitově v Medzevě, kde je pochovaných jedenadvacet mrtvých vojáků legionářského 32. pěšího pluku a také ranění zajatci, umučení vojáky Maďarské rudé armády. Tento legionářský pluk je nazývaný také Gardský, protože vznikl během 1.světové války v blízkosti jezera Lago di Garda v severní Itálii z českých zajatců, vojáků rakousko-uherské armády. Pomník byl slavnostně odhalen již v roce 1924. Akce bude pokračovat ve Štósu a okolí, kde československé vojsko podstoupilo nejtěžší boje, a pietní vzpomínkou u kříže padlým vojákům Gardského a 98. pěšího pluku na Lastoviččím vrchu. Přednáškový vzdělávací program doplňují besedy, kromě jiného také o významných českých osobnostech v lázních Štós a také tématické hry pro děti a mládež.

Realizované s finanční podporou Úřadu vlády SR
– program Kultura národnostních menšin 2014
a Ministerstva zahraničních věcí ČR

Top

Zachraň žabku

Už jen pár dnů zůstává do velké jarní migrace žab z lesa k rybníkům, kde se rozmnožují, v teplejších regionech tato životní pouť již začala. Podobně jako v předešlých letech i letos Slovensko-český klub v SR připravuje akci na záchranu žab, které za svým cílem musí překonat silnici mezi Velkou a Malou Lodinou, dvěma obcemi na východním Slovensku, asi 35 km severně od Košic. Podél úseku přechodu žab již košické Městské lesy nainstalovaly fóliové zábrany, které skokany a ropuchy zadrží před vstupem na vozovku. Dopravní policie se ještě chystá osadit značky upozorňující na snížení rychlosti v daném úseku a na samotné táhnutí žab.
Loni tato akce trvala poměrně krátce, několik skupin přeneslo přes silnici během jednoho týdne migrace více než 1 400 žabek. Je nutné dodat, že tato ekologická aktivita klubu je nejvíce vidět na silnici, která už není smutným pohřebištěm skokanů.
Kdo má zájem i letos se zapojit do záchrany žab, může zavolat nebo poslat mail na adresu koodinátorky projektu Mgr. A. Ščerbanovské: 0907 198 724, andrea.scerbanovska@gmail.com
Také je možný kontakt na našem facebooku.

Top

Osud zlatého pokladu

Autor knihy Kam zmizel zlatý poklad republiky Stanislav Motl pátral po osudech československého pokladu v nejrůznějších českých i zahraničních archivech. Popisuje mnohá zajímavá setkání s pamětníky a zveřejňuje utajované zápisy z vleklých a pohnutých jednání o navrácení československého měnového zlata, kterým Československo zaplatilo USA a Velké Británii „daň za osvobození“. Zúčtování bylo neúprosné: Československo muselo platit např. i za uniformy a výzbroj nejenom živých, ale i padlých vojáků, jakož i za bomby, které českoslovenští letci shodili na Německo.

Top


Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na společenské setkání

 

DESAŤROČIE / DESETILETÍ SLOVENSKO-ČESKÉHO KLUBU V SR

Obrazové dokumenty, kulturní program, informace o letošních akcích, pro děti ping-pong aj., přátelské
(masopustní) posezení při občerstvení z vlastních zdrojů.

 

Výměník na ul. Obrody/Terasa, v sobotu 15.2.2014 ve 14:30

Top

Vážení a milí,

opět jsme zaregistrovaní v seznamu přijímatelů 2 % z daně za rok 2013. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Slovensko-českého klubu v SR. Darujte nám chvilku z Vašeho času a nám to pomůže. Věřte, že pro nás je dobré každé euro. Loňské příspěvky jsme využili jako spoluúčast na realizaci kulturních akcí a také letního tábora pro děti. Jaké akce jsme loni připravili, zjistíte na naší stránce www.slovenskoceskyklub.sk v archivu 2013.
Do tiskopisu uvádějte tyto údaje příjemce:

Slovensko-český klub v Slovenskej republike
Tri hôrky 3
040 11 Košice, IČO: 35559179 (IČO se vypisuje do kolonek zleva, SID nevyplňujte)
občianske združenie

Fyzická osoba vyplní daňové přiznání, do kolonky přijímatele napíše výše uvedené údaje a tiskopisy do 30.4. odevzdá příslušnému daňovému úřadu. Výška 2% z daně fyzické osoby však musí byť minimálně 3 €. Podrobněji na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Zaměstnanec do 15.2.2014 požádá svého zaměstnavatele, aby vystavil tiskopis Potvrzení o zaplacení daně, další kroky podrobněji na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
(blízky okruh Košičanů může odevzdat potvrzené tiskopisy s A. Ščerbanovskou, která je hromadně odevzdá daňovým úřadům v Košicích podle místa bydliště poukazatele)

Právnická osoba poskytnutou sumu a příjemce taktéž uvádí přímo ve svém daňovém přiznání. Podrobněji na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout na www-stránce rozhodni.sk, nebo přímo od nás:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (soubor DOC),
Vyhlásenie 2% (soubor RTF),
Tlačivo daňové priznanie právnická osoba (soubor PDF),
Tlačivo daňové priznanie typ A (soubor PDF) a
Tlačivo daňové priznanie typ B (soubor PDF).

Příspěvky využijeme tak jako po minulé roky na kulturní programy a akce s dětmi.
Všem podporovatelům předem děkujeme.

Mgr.Helena Miškufová
za výbor SČK v SR

Top

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014

 

Milí přátelé,

letošní společenské setkání, které organizujeme vždy začátkem roku, jsme trochu posunuli. Jako první akci totiž chystáme malé poohlédnutí za deseti lety existence naší organizace, které bude tradičně ve Výměníku na ulici Obrody. Již devátým rokem připravujeme autorská čtení a besedy s českými spisovateli a další akce podle níže uvedeného programu. Protože do 31. ledna musíme odeslat projekty na Úřad vlády SR včetně ubytování a případně dopravy, je pro nás v těchto dnech nedůležitější zjistit zájem o akce: Po stopách bojů roku 1919- Štós + Smolník, zájezd do Daruvaru, letní tábor Od praotce Čecha a 3 denní akci Češi v Turci. Na tyto akce se můžete přihlásit do 23.1.2014 na e-mailovou adresu uvedenou u projektu nebo na tel. č. 0905 821 812 (H.Miškufová). Následně zájemcům program upřesníme. Podle zájmu rádi zorganizujeme také výlet Do lékárny v přírodě (za medvědím česnekem), nebo k mohyle Franze Kafky v Tatranských Matliarech u příležitosti 90. výročí jeho úmrtí. Proto občas klikněte www.slovenskoceskyklub.sk – naši webovou stránku nebo na náš facebook.

Upozornění: členské (zůstává 4€) je možné uhradit na nejbližší akci nebo na účet 1391049008/1111.

Únor
DESAŤROČIE / DESETILETÍ SLOVENSKO-ČESKÉHO KLUBU V SR
Společenské setkání k výročí klubu, promítnutí dokumentů, kulturní program, soutěže pro děti, ping-pong, posezení při občerstvení z vlastních zdrojů.
Výměník na ul. Obrody/Terasa
15.2.2014, 14:30
Březen
ZACHRAŇ ŽABKU
Tradiční ekologická akce pro děti.
Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com
Termín podle táhnutí žab, asi poslední březnový týden.
Duben
LITERÁRNÍ SOIRÉE
Beseda a autorské čtení s českým spisovatelem Stanislavem Motlem o knize Kam zmizel zlatý poklad republiky, (o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi), promítnutí DVD.
Veřejná knihovna J.Bocatia, Hviezdoslavova ul.
2.4.2014, 16:30

PO STOPÁCH BOJŮ ROKU 1919
Sobota: Medzev – návštěva hřbitova s hrobem čs. legionářů
Trasa: Štós – Lastovičí vrch – Kříž padlým legionářům z roku 1919, 32. pluku Gardský a 98. pěšího pluku. Na místě výklad o historii bojů.
Vlastní doprava, ubytování Štós, vzdělávací večer, hry pro děti
Neděle: Smolník – průchod Tereziánskou štólní
Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com
Medzev, Štós, Smolník
26.-27.4.2014 (termín bude přihlášeným potvrzen podle počasí)

Květen
NONSTOP ČTENÍ
Letos už pojedenácté připravuje Veřejná knihovna J. Bocatia 24 hodinový literární maraton čtení, letos zaměřený na spisovatele-jubilanty, z českých bude asi 1 hodina určená pro J. Škvoreckého. Kdo nechce číst, může jen poslouchat.
Kontakt na organizátora bloku čtenářů SČK: Eva Balušíková, 0908 325 864, 643 36 27, balusikova.eva@atk.sk
Veřejná knihovna J.Bocatia, Hviezdoslavova ul.
27.-28.5.2014
Květen
Červen
PO STOPÁCH BOJŮ ROKU 1919
Úsek hřebene od Idanského sedla až po sedlo Trohanka na západě, dlouhý 11 km, byl místem bojů v červnu 1919. Na hřebeni Trohanky jsou dodnes vidět vojenské zákopy. Na místě výklad o historii bojů.
Vlastní doprava.
Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com
Kojšova hola- začátek, Trohanka
31.5./ 7.6.2014 (termín bude přihlášeným potvrzen podle počasí)
Červen
DIALOG (POLÁKA S POLLÁKEM)
Jednoaktovka jako připomínka 95. výročí příchodu JUDr. Josefa Poláka do Košic na post ředitele muzea.
Vestibul VS muzea
21.6. 2014
Červenec
ČESKÉ DOŽÍNKY
Vzdělávací akademie zaměřená na aktivity Čechů v Chorvatsku (zájezd).
Daruvar, prohlídka města, Aquapark, Daruvarske Toplice, spolek Česká beseda, Škola J.A.Komenského, Český dům, Knihovna Vlasty Buriana. Program České dožínky, vesnice Kaptol

Kontakt na organizátora: helena.miskufova@sentia.sk
Daruvar, Kaptol, Balaton
17.- 21.7.2014

Srpen
OD PRAOTCE ČECHA
Sedmý letní tábor v České republice pro mládež od 14 roků, tentokrát ve středních Čechách (hrady Křivoklát, Karlštejn, Velká Amerika, Příbram, Mělník, Říp, splavování Berounky, Lány, Lidice, Praha…).
Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com
ubytování Višňová
2.–10.8.2014
Září
ČEŠI V TURCI
Muzeum kultury Čechů na Slovensku, Muzeum Karla Plicky v Blatnici, Národní hřbitov v Martině, Masarykovi v Bystričce, malíř Jiří Vodrážka, čeští profesoři (+turistika dolinami)
Vlastní doprava.
Kontakt na organizátora: andrea.scerbanovska@gmail.com
13.-15.9.2014
Říjen
POLÉVKOVÝ FESTIVAL
Již potřetí se chystáme na tradiční akci národnostních menšin, tentokrát se zajímavou specialitou.
KulturPark
začátek října

LITERÁRNÍ SOIRÉE
Autorské čtení a beseda s českým spisovatelem historických románů Antonínem Poláchem o jeho novém titulu Ať zemře král. Přibližuje postavu Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakouského trůnu, jehož zavraždění v Sarajevu bylo záminkou k zahájení 1.světové války.
Veřejná knihovna J.Bocatia, Hviezdoslavova ul.
(Termín bude upřesněn)

Listopad
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
(koncert v jednání, termín bude upřesněn)

Podzimní akce budou ještě doplněny.

Top