SK-CZ Klub » Chystáme

Česi na južnom Slovensku

Slovensko-český klub v SR pripravuje v dňoch 16.-17.6.2018 turisticko-vzdelávaciu akciu Českí kolonisti. Prvý deň účastníci navštívia Zvernicu Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota, prejdú lesným náučným chodníkom k hradu Blh, ktorý mali pod svojou správou istý čas bratrícke vojská. Večer absolvujú prednášku historičky a etnografičky PhDr. Hany Zelinovej o českej kolonizácii južného Slovenska. Nasledujúci deň skupina prejde Drienčanským krasom s Doc. RNDr Marcelom Uhrinom, ktorý porozpráva o českých osobnostiach na poli prírodovedy v tomto regióne. Navštívi aj Malú drienčanskú jaskyňu, ktorá slúžila husitským vojskám ako útočisko.

Top

Co jsme chystali