SK-CZ Klub » O české menšině v RTVS

Archiv

O české menšině v RTVS

Od letošního roku se pozměnila skladba vysílání RTVS pro národnostní menšiny. Ten půlhodinový program, který v předešlém období byl uváděn jako národnostní magazín, má nyní název Dobrý den, Patria! K němu je nově do vysílání zařazen další půlhodinový programu s názvem Od pramene, který chce divákům přibližovat historii každé národnostní menšiny od vzniku až po současnost, rovněž hudby, zvyků, tradic, také významné osobnosti národnostního života i lokality spojené s některou z národnostních menšin.

V archivu RTVS jsou pod novými názvy uloženy dokumenty týkající se české menšiny. Pod heslem Dobrý den, Patria! s datem 11. dubna 2022 je věnovaný tvorbě českých malířů ve Vysokých Tatrách a především postavě zakladatele Symbolického hřbitova u Popradského plesa Otakara Štáfla a jeho manželky Vlasty, spisovatelky a horolezkyně. Akademický malíř Otakar Štáfl se zapsal nejen do českého a slovenského výtvarného světa, ale nesmazatelně a zcela jedinečně také do dějin Vysokých Tater. Kulturní, společenská a politická angažovanost manželů Štáflových nekorespondovala s představami fašistické ideologie tehdy mocí prosazované (proto i nucený odchod ze Slovenska) a těžko akceptovatelná byla i pro komunistický režim nastolený brzy po porážce nacismu. Proto zůstala jména Otakara a Vlasty

Štáflových po řadu let téměř zcela opomíjena. Jak ve filmu prozrazuje ředitelka Tatranské galerie v Popradě Anna Ondrušeková tato ignorace se v posledním období začíná měnit. Zde: https://www.tv-archiv.sk/dobry-den-patria/narodnostny-cesky-magazin-pondelok-11-04-2022-08-05

V ten samý den odvysílala RTVS v cyklu Od pramene film věnovaný Janu Jiskrovi z Brandýsa a jeho době. Zde: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/321024#170

Do tohoto cyklu spadá i další dokumentární film o českých architektech, kteří od vzniku Československé republiky v roce 1918 působili v Košicích a v tomto druhém slovenském městě zanechali výraznou stopu podobně jako v různých obdobích Maďaři, Němci nebo Židé. Vysílán byl 30. května. Na působení českých architektů a urbanistů chce navázat současný hlavní architekt Košic Petr Kropp,

který dlouhá léta působil v Amsterodamu. Zde: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/330845#78

miš

Top