SK-CZ Klub » Prosinec 2012

prosinec  2012

 

         Češi římského císaře, českého a uherského krále Zikmunda Lucemburského, syna svého nejuctívanějšího panovníka Karla IV., neměli moc rádi, především za to, že obětoval mistra Jana Husa na koncilu  v Kostnici. Jan Žižka ho dvakrát vyhnal ze země, a tak se za českého krále korunoval sám. Pro svou politiku popudil proti sobě i bývalé příznivce a nezůstalo mu nic jiné, než prchnout do země, která mu byla nejvíc nakloněna, do Uher. Dodnes se v maďarském dějepisectví mluví o Zikmundovi velice přejícně. Jenže tam už nedojel. Zemřel těsně před Uhrami, ve Znojmě, 9. prosince1437 a jen tři měsíce mu chyběly do sedmdesátky.

         Před 130 lety 12. prosince 1882 se v Čáslavi narodil spisovatel a dramatik Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura. Pocházel ze staré evangelické rodiny pekaře spřízněného s rodinou spisovatele Vladislava Vančury. V početné rodině – Mahenovi měli 13 dětí – poznal bídu, těžko se protloukal i během studií. Absolvoval Filozofickou fakultu pražské univerzity a protože si zamiloval Moravu, tak se od roku 1910 usadil v Brně. Byl zde mnohostranně aktivní, působil jako redaktor Lidových novin, jako režisér a dramaturg brněnského Národního divadla, učil na brněnské konzervatoři, byl knihovníkem a posléze ředitelem brněnské Městské knihovny. V důsledku německé okupace a osobní deprese spáchal 22. května 1939 ve věku 59 let sebevraždu. Mahelovo dílo je žánrově a tematicky velice pestré, napsal více než dvacet dramat, otázkám divadla věnoval i značnou část své publicistiky. A pro zajímavost – názvy dvou divadel v Brně se váží k tomuto dramatikovi. Jednak Mahenovo divadlo a také divadlo Husa na provázku, které svůj název převzalo podle Mahelových libret pod společným titulem Husa na provázku.

         I další osobnost pochází z Čáslavi. Miloslav Dillinger, který se věnoval především polarografii a jaderné chemii. Narodil se před 90 lety 16. prosince 1902 . Absolvoval  Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, byl žákem a obdivovatelem Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny. Od roku 1929 působil jako pedagog na Slovensku, od roku 1966 jako univerzitní profesor. Je autorem a spoluautorem monografických prací a studií v domácích i zahraničních odborných časopisech, také vysokoškolských a středoškolských učebnic. Chemik, pedagog, popularizátor přírodních věd, člen redakčních rad několika časopisů zemřel v Bratislavě 27. září 1976.

         Další osobností dnešního historického kalendáře je přední český malíř, kreslíř a ilustrátor Josef Lada. Nejznámějším se stal ilustrováním Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Narodil se Ladům jako poslední ze čtyř dětí 17. prosince roku 1887 v malé vesničce Hrusice u Senohrab. V útlém dětství si při pádu poranil pravé oko, na které posléze oslepl. Lada to vždy tajil, i ve své autobiografii. V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. Působil jako malíř, karikaturista, ilustrátor, jevištní výtvarník a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal – k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce – vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc ilustrací. Ve stopách Josefa Mánesa a Mikoláše Alše vytvořil stylizovaný obraz české vesnice a jejích obyvatel s podtextem laskavého humoru. Prosinec je nejen měsícem, kdy se Josef Lada narodil, ale také kdy zemřel. 14. prosince uplyne 55 let od malířovy smrti. Ale jeho obrázky mají stále své obdivovatele.

         František Xaver Šalda je v literární kritice pojem. Letos si připomínáme nejen 145. výročí Šaldova narození, ale i 75. výročí jeho úmrtí. F.X.Šalda se narodil 22. prosince 1867 v Liberci, po maturitě začal studovat na právnické fakultě, tu však nedokončil. Stal se nezávislým publicistou, později přijal místo profesora románských literatur na pražské univerzitě. Zemřel v Praze 4. dubna 1937. Šaldův životopis se jeví jako stručný, ale jeho tvorba byla víc než bohatá.  A netýká se jen literatury a novinářství, ale především literární kritiky. F.X.Šalda vyvedl kritiku z pouhého referování a popisu, literární dílo posuzoval vždy podle toho, co dává životu, jak jej obohacuje a zlepšuje. Přestože byl excelentní kritik, zanechal i pozoruhodné básně. Liberečtí na svého rodáka nezapomněli a v roce 1957 tam otevřeli Šaldovu pamětní síň a jeho jméno nese i liberecké divadlo.

         Jako nejstarší ze tří synů hospodářského úředníka se 17. prosince 1787 v Libochovicích na Litoměřicku narodil Jan Evangelista Purkyně, pozdější významný přírodovědec, fyziolog, filozof, spisovatel a významný národní buditel. Vystudoval filozofii a lékařství na pražské univerzitě, později působil jako profesor fyziologie ve Vratislavi, kde – k nelibosti svých kolegů – netradičně nahradil dogmatický přístup experimentálním. Od roku 1850 působil na pražské univerzitě a také zde vybudoval fyziologický ústav. Začal vydávat český přírodovědný časopis Živa, který vychází dodnes. Stal se jedním ze zakladatelů experimentální fyziologie a psychologie, formuloval buněčnou teorii. Řada objevů a pojmů byla nazvána jeho jménem. Do historie se zapsal také tím, že jako první předváděl vědcům a posluchačům “tepající srdce” a “krevní oběh“. Zemřel v Praze 28.července 1869.

         Byl předposlední den roku 1952. V tento den zemřel spisovatel Ivan Olbracht, vlastním jménem Karel Zeman. Narodil se 6. ledna 1882 v podkrkonošském městě Semily, kde jeho otec působil jako advokát. Ten však byl znám pod svým spisovatelským jménem Antal Stašek. Ivan Olbracht nedokončil studia na filozofické fakultě v Praze, odjel do Vídně, kde začal pracovat v levicových novinách Dělnické listy. Do literatury vstoupil ještě před první světovou válkou knihou povídek O zlých samotářích, pak následovala celá řada dalších titulů. Potom ve třicátých letech přichází vrchol jeho tvůrčího období a Podkarpatská Rus. Táhlo mu na padesát, když se rozhodl vyměnit politickou atmosféru Prahy za panenskou přírodu Podkarpatské Rusi. Ze všech příběhů ho asi nejvíc uchvátila legenda o loupežníku Nikolovi Šuhajovi, která dodnes oslovuje dramaturgy a režiséry. A snad ještě jedna malá poznámka, která se váže ke Slovensku – v zimě na přelomu roků 1937 –1938 se léčil v lázních Štos nedaleko Košic.

Ještě jedno výročí: před 20 roky 31. prosince 1992 zanikla Česká a Slovenská federativní republika.

Top