SK-CZ Klub » Duben 2014

duben 2014

 

         Dne 1. dubna se dožil 85 let spisovatel, dramatik a překladatel Milan Kundera. Je světově nejúspěšnějším a nejpřekládanějším autorem, Čechem, žijícím v zahraničí. Pochází z Brna, vystudoval pražskou FAMU a tam později přednášel světovou literaturu. V roce 1975 emigroval do Francie a od konce 80. let píše svá díla francouzsky. V próze začínal v 60. letech povídkami, které vyšly pod názvem Směšné lásky a románem Žert. Kunderovým románům se dostalo mnoha ocenění, dílem i kritiky. Je uváděn mezi světovými postmodernisty.

         Za zakladatele českého animovaného filmu je považován filmový režisér Karel Zeman, který zemřel 5. dubna 1989. Aktivní zájem, který projevil o loutkové divadlo již jako student, ho přivedl v roce 1943 do zlínského trikového ateliéru, kde zrealizoval svůj první poetický snímek Vánoční sen. A hned se dostavil obrovský úspěch – v roce 1946 získal na MFF v Cannes Cenu za nejlepší loutkový film. Karel Zeman vytvořil řadu animovaných filmů, např. Baron Prášil, Vynález zkázy nebo Ukradená vzducholoď. Množství vyznamenání a cen, které získaly Zemanovy filmy na festivalech snad celého světa, jsou důkazem nesmírné obliby tohoto tvůrce.

         Především pro dětského čtenáře je důležité výročí nejstaršího nakladatelství české dětské knihy. Dne 11. dubna 1949 bylo zřízeno Státní nakladatelství dětské knihy, nyní Albatros, které za 65 let vydalo více než 10 tisíc titulů. V současné době je to přibližně 110 knížek ročně. Toto nakladatelství vydává knihy pro děti všech věkových kategorií, ale také populární a naučnou literaturu, encyklopedie, příručky a nyní i tituly pro odrostlejší čtenáře, rodiče a všechny dospělé.

         A ještě jedna zajímavost z jiné oblasti – 27. dubna 1919 vzlétlo na letišti v Borech u Plzně první letadlo české výroby, dvojmístný dvojplošník Bohemia B5.

Výročí některých Čechů působících na Slovensku:

         Dne 7. dubna 1924 v Bratislavě zemřel gen. MUDr. Jan Červíček, rodák z Hronova, organizátor vojenské zdravotní služby a také myslivosti na Slovensku. Byl hlavním iniciátorem a zakladatelem Loveckého ochranného spolku pro Slovensko a jeho prvním předsedou. Mezi prvními vypracoval návrh opatření na ochranu kamzíků na slovenské i polské straně Tater. Čtyři roky se dr. Červíček obětavě věnoval vytvoření systému ochrany zvěře na celém území Slovenska. Žel, nestihl vše, co zamýšlel.

         Další českou osobností je literární historik PhDr. Jan Vilímovský, který se narodil 15. dubna 1904 v Semechnicích. Ve třicátých letech byl profesorem na FF UK v Bratislavě. Je autorem studií o slovenských kancionálech a anglicko-slovenského slovníku. V březnu 1939 musel spolu s dalšími tisíckami Čechů ze Slovenska nuceně odejít. Nastoupil na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity do Brna, kde byl profesorem dějin české literatury až do své předčasné smrti v roce1946.

         Do dějin ochotnického divadla na Slovensku se zapsal Valentin Erben, který pocházel z Třebětic. V Bratislavě žil od roku 1919. Patřil k organizátorům ochotnického divadelnictví, byl spoluzakladatelem Lidové scény a Intimní scény. Po roku 1948 do odchodu do důchodu pracoval jako jevištní technik v bratislavském Parku kultury a oddychu. Je autorem populárních, hudbou doplněných divadelních her pro mládež. Zemřel 18. dubna 1984 v Bratislavě.

         Dalším Čechem, jehož životní cesta byla dočasně spojena se Slovenskem, byl František Petrus, který se narodil 21. dubna 1924 v Chotěboři. Tento klarinetista a dirigent založil v roce 1954 v Košicích Dechový orchestr košického rozhlasu a také působil jako pedagog na Konzervatoři.

         Na působení zemědělského odborníka, akademika a vysokoškolského profesora v oboru krmiv, zakladatele trávního semenářství na Slovensku Ing. Dr. Miloslava Malocha, který se narodil 22. dubna 1922 v Plzni, velice vroucně vzpomínal jeho syn Ing. Milan Maloch. (více v rubrice Osobnosti / Agrobotanik Miloslav Maloch).

         Na Slovensku zanechal svou stopu také Josef Křepela, rodák z Plzně. Tento herec, tanečník, operní a operetní pěvec, působil od 1926 do 1945 ve Slovenském národním divadle, dalších 15 let na Nové scéně v Bratislavě. Zemřel 29. dubna 1969 v Bratislavě.

Top