SK-CZ Klub » Dopis pro krajany

Archiv

Dopis pro krajany

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR Jiří Krátký zaslal prostřednictvím zastupitelských úřadů krajanům tradiční dopis. V úvodu děkuje krajanům za aktivní práci a oceňuje akce, které se podařilo uskutečnit navzdory pandemickým opatřením. V další části podrobně informuje o hlavních projektech a důležitých letošních termínech.

Více na: https://www.mzv.cz/public/7/89/5e/4556960_2807469_Dopis_zvlastniho_zmocnence_2022.pdf

Top