SK-CZ Klub » Z Gajar do Prahy

Archiv

Z Gajar do Prahy

Začátkem měsíce bez větší pozornosti médií proběhl v obci Gajary I. sokolský slet Sokolské unie Slovenska. „Během sletových dnů vládla nejen mezi účastníky, ale v celých v Gajarech úžasná, nezapomenutelná a přátelská atmosféra,“ zdůraznila MUDr. Zita Lacknerová, jedna ze skupiny cvičenek skladby s názvem Spolu a zároveň členka Slovensko-českého klubu v SR.


Tato parta žen vedená Beátou Hrobákovou z Košic byla jediná, která na celoslovenském sletu zastupovala východní Slovensko. Schází se pravidelně od začátku letošního roku, aby precizně nacvičila skladbu Spolu, se kterou se příští rok představí s dalšími skupinami slovenských a českých cvičenek na XVI. Všesokolském sletu v Praze, který připravuje Česká obec sokolská k 100. výročí vzniku Československé republiky.
První sokolský slet Sokolské unie Slovenska, na němž se zúčastnilo téměř 650 slovenských i českých cvičenců a sportovců, pořádala Bratislavská sokolská župa T. G. Masaryka a TJ Sokol Gajary spolu s obcí Gajary. „Program sletových dní byl skutečně bohatý. Nicméně nejnavštěvovanější bylo bezpochyby vystoupení cvičenců na gajarském stadionu, kde jsme se na závěr programu s velikým úspěchem prezentovaly my s naší skladbou. Na hudbu, kterou v obou republikách známe, končíme na písničku, kterou nahráli Chinaski a No name,“ dodala Z. Lacknerová.
Tělocvičná jednota Sokol Gajary byla založená v roce 1919 mezi prvními sokolskými organizacemi na Slovensku po vzniku společného státu. V současnosti má 138 členů a je členem Sokolské unie Slovenska, která je začleněná do Světového svazu Sokolů. Ten působí v mnoha zemích Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie, především mezi krajany. Mnozí z nich různých věkových kategorií od předškoláků po seniory se příští rok začátkem července chystají do Prahy. Sokol, obnovený po roce 1989, není žádná archaická organizace, ale odpovídá potřebám současníků. Kromě cvičení eviduje na osmdesát sportů a řadu dalších akcí pro karavanisty, vodáky, turisty i cyklisty.

Top