SK-CZ Klub » V letošním programu je z čeho vybírat

Archiv

V letošním programu je z čeho vybírat

Ani letos jsme neporušili tradici a naši klubovou činnost jsme začali přátelským setkáním ve Výměníku na ulici Obrody v Košicích. Jako obvykle se zde setkávají ti dříve narození, kteří již nemusejí utíkat pro děti do školky nebo družiny a svým nejrůznějším povinnostem se mohou věnovat jindy v průběhu dne.

Na úvod se představilo duo malých akordeonistů Edo Dudič a Tomáš Kožušek ze ZUŠ na Bernolákové ulici v Košicích pod vedením paní učitelky Mgr. Viery Kovaľové. Po hudebním entrée odměněného vřelým potleskem se průvodního slova a organizačních pokynů ujala tajemnice SČK v SR Wanda Čičváková. Úsměvným zpestřením byla Šimkova a Grossmannova povídka Jak jsme srazili Novákové hřebínek, kterou s patřičným šarmem přečetl Ivan Vlček. Protože se všichni přítomní zajímali především o plán aktivit na letošní rok, věnovala se předsedkyně klubu Helena Miškufová jednotlivým projektůmpodrobněji. Mnozí pak s uspokojením konstatovali, že si v programu může každý najít, co ho zajímá.

Tak například pro ty, kteří oblibují literaturu, jsou připravena autorská čtení a besedy. Na jaře se slezskou spisovatelkou Evou Tvrdou a na podzim se spisovatelem literatury faktu týkající se historických a přírodních záhad Otomarem Dvořákem, který je též autorem téměř dvaceti titulů z oblasti historie. Také je plánován podvečer poezie a hudby k 100. výročí narození českéhobásníka a hudebníka Josefa Kainara. Pro zájemce o historii, kteří ji rádi poznávají přímo na konkrétním místě, je v plánu akce nazvaná Obrana státu o systému bunkrů z konce 30. let minulého století v Slánských vrších. Druhá akce má název Těm, kteří zde padli. Je to vzpomínka na čs. legionáře, kteří padli v bojích za celistvost nové Československé republiky v roce 1919, součástí bude osazení informační tabule a obnova kříže na Lastovičím vrchu.Velký zájem je o dvoudenní vzdělávací akci „Gemerské grófky“ s hraným pásmem v zámku Betliar o českých hraběnkách v rodu Andrássyových a po stopách dalších Čechů naGemeru.Hudební programy začnou českou šansonovou historií od 30. let minulého století k současné autorské tvorbě Hany Robinson a Jiřího Vondráka z Brna. Pokračovat budou pásmem Hudba v myšlenkách Masarykovýchvpředvečer80. výročí smrti T. G. Masaryka v neobvyklém podání loutny a akordeonu. A zakončí je tradiční předvánoční koncert. Pro dospělé je přichystána vzdělávací akademie v České republice Hradec Králové – salón republiky a mládežníci budou v rámci letního tábora poznávat historii a zajímavosti Jeseníků. V letošním programu klubu je i tradiční vzpomínka na T. G. Masaryka v den jeho narození, společenské setkání 28. října k státnímu svátku České republiky s kulturním programem, návštěva českého divadelního představení v rámci Visegrádských dní v Košicích a další menší projekty.

Stůl byl sice zpočátku prázdný, ale v další části se zaplnil nejrůznějšími dobrotami z domácích zdrojů. Tak, jak to má při posezení přátel být. „Mohli bychom se takto setkávat každý měsíc,“ připomněly hned tři ženy nezávisle na sobě. „Je tady skutečně příjemná atmosféra a člověk se vždy dozví něco zajímavého.“

Top