SK-CZ Klub » Pomníky České družině

Archiv

Pomníky České družině

Není všeobecně známo, že i na severovýchodě Slovenska se nacházejí pamětní
místa, která souvisí s 1. světovou válkou a československými legionáři. Ale
faktem je, že během dvou měsíců na jaře roku 1915 probíhaly v kraji kolem
Bardějova, Stropkova, Svidníka, Sniny a Humenného mezi ruskými jednotkami
na jedné a rakouskými a německými na straně druhé tuhé boje v rámci
karpatské operace.

Až sem se jako průzkumníci ruských jednotek dostali Češi, členové České družiny a
Sokolské komandy. Jeden informační panel v legiovlaku, který bude přístupný na
košické Hlavní ulici, je věnován právě České družině. Ta vznikla 12. 8. 1914 jako
jednotka dobrovolníků složená z Čechů žijících v Rusku a později též z válečných
zajatců, předchůdkyně ruských československých legií. Češi žijící v Rusku v té době
žijící především na Volyni, se při bojích střetávali s jinými Čechy, kteří ale bojovali
jako vojáci v rakousko-uherské armádě. Čeští družiníci, kteří plnili své vojenské úkoly
na území Slovenska, se těšili, že válka brzy skončí a oni se vrátí do vlasti už ne jako
rakouští poddaní. Jenže někteří z nich se vrátili domů až dva roky po konci války.
Jeden historický pomník věnovaný památce dobrovolníků v České družině dodnes
stojí v Mezilaborcích. Nápis na pomníku potvrzuje, že „Zde stanula Česká družina
v roce 1915 v boji za samostatnost Československých zemí.“.
Druhý pomník stojí ve Zborově v tomto regionu (jiný Zborov je na Ukrajině, kde se
dobrovolníci České družiny v boji proslavili), byl postaven později s textem: „Na
památku vítězného vstupu České družiny na půdu Československa v době světové
války v únoru 1915“.
Podle evidence Ministerstva vnitra SR je na Slovensku z období 1. světové války více
než 23 300 válečných hrobů, některé i v nepřístupných místech severovýchodního
Slovenska.

Top