SK-CZ Klub » Nejkrásnější řopík na Slovensku je na kopci Malá Kamenná

Archiv

Nejkrásnější řopík na Slovensku je na kopci Malá Kamenná

V Čechách a na Moravě jsou často cílem návštěvníků a v některých velkých jsou připraveni i průvodci. Možná se i na jižním a jihovýchodním Slovensku někomu stane, že při procházkách přírodou narazí na betonový objekt, který evidentně do toho kraje nepatří a bývá značně zchátralý. Vojenské betonové bunkry. Mají svou zvláštní historii. Dozvědět se o ní něco více bylo cílem více než čtyřicítky zájemců, tradičně ze tří generací, kteří objevovali bunkry v Slánských vrších.
S jejich výstavbou se začalo už v roce 1935 podél hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Tyto železobetonové stavby byly lidově nazývané řopíky, což je odvozeno od názvu Ředitelství opevňovacích prací. Měly sloužit k ochraně mladé Československé republiky před rozpínavým nacismem a fašismem. Přišel však hektický rok 1938 a s ním v září zrádná dohoda Francie, Itálie a Velké Británie s Německem o odstoupení československých pohraničních území Německu. Mnichovská dohoda byla završením aktivit Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a zároveň vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Případné odmítnutí dohody a vojenská akce by znamenala porušení mezinárodních dohod a na Československo by bylo nahlíženo jako na původce války. Proto byla mobilizace zrušená a bunkry nikdy nebyly použity.
Byla to vlastně náhoda, že jsme se dozvěděli o hobby rodáka z Vysočiny Ing. Jana Vorala. I poté, co natrvalo svlékl uniformu vojáka z povolání, zůstal svým způsobem vojenství věrný a patří k nadšencům vojenské historie. Svoje poznatky sepsal a tak mohl Slovensko-český klub v SR vydat brožuru Obrana státu, která přibližuje historii výstavby československých bunkrů i současný stav na východním Slovensku. Z celé obrovskéstavby, kterou opevnění ČSR nepochybně bylo, zůstalo v ČRa SR 4 685 objektů. Na Slovensku se dochovalo jen 206 objektů lehkého opevnění.Na území Košického samosprávného krajese z nich zachovalo 49, z toho 48objektů v okresech Košice okolí a Trebišov. Nejbližšízachovaný objekt západním směrem se nalézá až v obci Bretka vokreseRožňava. Jednotlivé objekty sedále zachovaly v okolí Jesenského a potom až v Bratislavě.Za nejkrásnější řopík na Slovensku je považován ten, který stojí v lese na kopci Malá Kamenná (459 m.n. m., objekt ev. č. K-V/238/A-200) a to především díky své poloze v krajině a neuvěřitelnému geniuloci místa kde stojí.
Cesta za bunkry v Slánských vrších nebyla zrovna procházka růžovým sadem, ale stála za to. Ozvláštnila ji dokonce i vlastní tvorba o cestě Járy Cimrmana k řopíkům právě v této oblasti a zážitcích na košickém nádraží a také společný zpěv.

Top