SK-CZ Klub » Listopad 2013

listopad 2013

 

         Historický kalendář otevíráme na stránce 3. listopadu 1918. V ten den před 95 lety byl stržen pískovcový barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Sloup byl vysoký téměř14 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Panny Marie stojící na přemoženém drakovi. Byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy, autorem sochařské výzdoby sloupu byl Jan Jiří Bendl. Tři roky stál sloup na náměstí společně s pomníkem Jana Husa z roku 1915. Avšak po vzniku samostatného Československa byl stržen rozvášněným davem, který ve sloupu spatřoval symbol svrženého habsburského režimu. Jako hlavní původce činu se uvádí pražský bohém Franta Sauer, který o události po promlčení činu také uveřejnil písemné svědectví.

         Dne 10. listopadu roku 1918, tedy jen krátce po vyhlášení společné Československé republiky, se v Plzni narodil herec a spisovatel Miroslav Horníček. Do historie českého divadelnictví se významně zapsal v padesátých letech, kdy byl šest roků partnerem Jana Wericha, a pak také projektem Hovory H., který byl vysílán v televizi a s kterým také vystupoval v různých městech Česka i Slovenska. Miroslav Horníček zemřel 15. února 2003 v Liberci.

         U 10. listopadu ještě zůstaneme. V tento den oslaví manželka českého exprezidenta Lívia Klausová a velvyslankyně České republiky na Slovensku 70. narozeniny. Bratislavská rodačka Ing. Livia Klausová, CSc., se jako malé dítě s rodiči přestěhovala do Prahy, vystudovala zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické a pracovala v oboru. V letech 2003–2013 byla první dámou České republiky z titulu manželky prezidenta republiky Václava Klause. Lívia Klausová nyní pracuje na ministerském odboru zemí střední Evropy, termín jejího příjezdu do Bratislavy zatím není určený.

         Před pár dny jsme oslavili 95. výročí vzniku Československé republiky – společného státu Čechů a Slováků. V návaznosti na toto výročí připomínáme další a to, že 14. listopadu 1918 se v Praze konala historicky první schůze Národního shromáždění. Na ní byla prohlášena republikánská forma státu (předtím byly úvahy o monarchii) a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky. Ve stejný den byla ustavena první vláda tzv.všenárodní koalice v čele s Karlem Kramářem. A stát tedy mohl náležitě fungovat, i když zvolený prezident republiky přijel do nového státu až 20. prosince 1918.

         Další data se týkají sportovního světa. Je tomu 115 let, co se České země se staly členem Mezinárodní hokejové federace. Byly druhou zakladatelskou zemí a tehdy se psal 15. listopad 1908. Jiné datum se týká fotbalového klubu Sparta Praha. Ten byl založen 16. listopadu 1893 – tedy před 120 roky – pod názvem Athletic Club Královské Vinohrady. Nu a do třetice sport. První lyžařský klub ve střední Evropě, nyní Svaz lyžařů České republiky, byl založen v Čechách 21. 11. 1903, tedy před  110 lety.

         Nesmíme opomenout ani výročí zlaté kapličky u Vltavy. K 18. listopadu se váží hned dvě výročí Národního divadla v Praze. V ten den roku 1883 bylo po požáru znovu otevřeno operou Bedřicha Smetany Libuše. Požár, který vznikl 12. srpna 1881, byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky: stalo se něco neskutečné – za 47 dní byl vybrán milion zlatých a začalo se s obnovou.
V 70. letech 20. století byl stav Národního divadla již dost špatný, a tak byla podniknuta rozsáhlá rekonstrukce. Pří ní byla jednak opravena původní budova, snížen počet sedadel na 986 avytvořeno variabilní jeviště. Tak o sto let později – 18. listopadu 1983 po sedmileté rekonstrukci bylo Národní divadlo v Praze znovu otevřeno operou Bedřicha Smetany Libuše a v následující den byla slavnostně dána do provozu Nová scéna.

         Jméno významné české malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové je spojeno zejména s ilustracemi knih pro děti. Helena Zmatlíková se narodila před 90 lety – 19. listopadu 1923 v Praze, absolvovala školu volné a užitné grafiky, studovala také na ukrajinské akademii, přešla prací v Melantrichu a poté působila jako kmenová ilustrátorka nakladatelství Albatros. Její dílo zahrnuje na 250 ilustrovaných knižních titulů a patří mezi deset nejvydávanějších ilustrátorů 20. století v České republice. Knihy s jejími ilustracemi, z nichž většina byla věnována dětem, vyšly v řadě reedic v mnoha světových jazycích. H. Zmatlíková obdržela za svou tvorbu dlouhou řadu ocenění a měla několik samostatných výstav. Zemřela 4. dubna 2005 ve věku 81 let.

         Sobota 29. listopadu 1378 byla  pro Čechy po dlouhou dobu nejsmutnějším dnem. V ten den před 635 roky zemřel Karel IV., císař římský a král český. Ani králům se nevyhýbají příhody obyčejných lidí. Zlomenina krčku stehenní kosti upoutala Karla IV. na lůžko. Následně dostal zápal plic. V předvečer svátku svatého Ondřeje, tři hodiny po západu slunce se rozezněly pražské zvony. Česká země se loučila se svým nejlepším králem. Císařova mrtvého těla se ujali balzamovači. Poté byl v síni královského paláce na Pražském hradě vystaven jedenáct dní na katafalku. Další dny byl přemísťován po různých místech Prahy, aby památku svého krále mohlo uctít co největší množství lidí. Pokaždé byl vypravován velkolepý průvod. Máry neslo celkem 30 osob. Přihlížející kronikář odhadl průvod na 7000 lidí a průvod dosahoval délky ze Starého Města pražského až na Vyšehrad. V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Takto ho nazval jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova, profesor na francouzské Sorbonně. Karel IV. je pohřben v sarkofágu uprostřed královské krypty v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Top