SK-CZ Klub » Gemerské „grófky“

Archiv

Gemerské „grófky“

Zámek Betliar nedaleko Rožňavy je v posledních týdnech doslova obléhán turisty, kteří chtějí blíže poznat prostory, kde se točil televizní seriál s názvem 1890. Členové Slovensko-českého klubu v SR však do Betliara zavítali proto, aby nahlédli do života dvou hraběnek Andrássyů, které ještě jako svobodné měly s Horními Uhrami pramálo společného. Starší byla Františka, manželka Dionýze Andrássyho z větve rodu, kterému patřil hrad Krásná Hôrka a mladší Eleonora, manželka Gejzy Andrássyho z betliarské větve rodu. Obě zanechaly mezi pospolitým lidem na Gemeru svou stopu, nicméně Františka o poznání hlubší. A tak se pod pohledy předků v rodu Andrássyů na obrazech v historickém sále zámku odkrýval příběh obou šlechtičen.
Františku Hablavcovou, která pocházela z české rodiny žijící ve Vídni (jejíž otec byl ředitelem tamní konzervatoře; ve Vídni koncem 19. století žilo více než 150 tisíc Čechů, měli zde i řadu českých škol), si navzdory silnému odporu rodiny vzal Dionýz Andrássy za ženu. Za to byl vyděděn, avšak po smrti mladšího bratra i otce se stal majitelem hradu Krásná Hôrka. Pro něj i pro Františku nebyl majetek základní hodnotou života, a tak víc než štědře podporovali budování a zabezpečení chodu škol, nemocnic, útulků, sirotčinců, starobinců, poskytovali stipendia pro mladé umělce, dávali dary církvím, aniž by upřednostňovali některé věrovyznání či národnost. Tři roky po smrti dobročinné Františky jí obyvatelé Rožňavy a okolí postavili v centru rožňavského náměstí pomník a od roku 1904 se každoročně koná v mauzoleu v Krásnohorském Podhradí zádušní mše.
Eleonora Kounicová se provdala za Gejzu Andrássyho. Pocházela z rodu Kouniců, který je na Moravě a v Čechách doložen od 12. století. Jeho příslušníci patřili mezi českou vysoko postavenou šlechtu a také byli významnými mecenáši. Rodokmen napovídá, že k předkům patřila i významná postava českých dějin Albrecht z Valdštejna. Její babičkou byla Eleonora Voračická z Paběnic, která se provdala za Michala Karla hraběte z Kounic; známá podporovatelka umělců, mezi jinými i Boženy Němcové. Mimochodem Eleonora si do Betliaru přivezla ze sídel Kouniců kromě jiného obrazy hradu Houska a zámku Zahrádky i pohovku ze zámku v Mikulově, v níž začátkem prosince 1805 po bitvě tří císařů u Slavkova odpočíval Napoleon Bonaparte. Eleonora Andrássyová jako čestná předsedkyně rožňavského ženského spolku se starala o děti a chudé ve městě, Gejza rovněž podporoval charitu pro rolníky a zaměstnance svých železářských podniků, přispívali i na kulturní rozvoj v gemerském regionu.
Čtená divadelní jednoaktovka s hudebními vložkami v kouzelném prostředí betliarského zámku byla nahlédnutím do historie. Obě hlavní protagonistky Michala Kapraľová jako Františka a Natália Hamadejová jako Eleonora se s oblečením kostýmů okamžitě vžily do noblesy 19. století. A diváci pozorně sledovali životní příběhy obou hraběnek i historických souvislostí.
Závěr klubové akce nemohl být nikde jinde, než u pomníku Františky z carrarského mramoru na rožňavském náměstí. Pod její bustou je postava žebráka a dvou dětí, po stranách dvě labutě symbolizující vznešenost podporovatelky bídných.

Top