SK-CZ Klub » Zprávy

Nejkrásnější řopík na Slovensku je na kopci Malá Kamenná

V Čechách a na Moravě jsou často cílem návštěvníků a v některých velkých jsou připraveni i průvodci. Možná se i na jižním a jihovýchodním Slovensku někomu stane, že při procházkách přírodou narazí na betonový objekt, který evidentně do toho kraje nepatří a bývá značně zchátralý. Vojenské betonové bunkry. Mají svou zvláštní historii. Dozvědět se o ní něco více bylo cílem více než čtyřicítky zájemců, tradičně ze tří generací, kteří objevovali bunkry v Slánských vrších. S jejich výstavbou se začalo už v roce 1935 podél hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Tyto železobetonové stavby byly lidově nazývané řopíky, což je odvozeno od názvu…

Top

V salonu republiky

Ještě dnes je v Hradci Králové téměř na každém kroku cítit, že za první republiky bylo město označováno jako „salon republiky“. A právě to podnítilo organizátory vzdělávacích akademií Slovensko-českého klubu ve Slovenské republice, aby tu letošní nasměrovali do města na soutoku Labe a Orlice. Nejdříve se zdálo, že si z mnoha jmen architektů a názvů jimi navržených objektů máloco zapamatují. Ale během poznávání staveb, obšírného výkladu a také díky vytištěným informacím, které každý účastník dostal, se jména přece jen vrývala do paměti. Po návštěvě Muzea východních Čech už každý věděl, kdo to byl Jan Kotěra. První roky po vzniku společného státu jim…

Top

Nová meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. Vláda ČR uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra, ministru zdravotnictví, ministryni práce a sociálních věcí, ministru kultury, ministru spravedlnosti a ministru průmyslu a obchodu nominovat své zástupce do Komise. Tito zástupci ministerstev budou pověřeni koordinací krajanské problematiky a komunikací s pracovištěm zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jenž bude předsedou Komise.  Činnosti Komise se budou moci účastnit i zástupci dalších ministerstev a veřejných institucí, jejichž agenda s krajanskou problematikou souvisí…

Top

Z Peška podél Muráňky

Každoročně se skupina zhruba třiceti členů Slovensko-českého klubu v SR vydává nějakým směrem od Košic do regionu, kde v minulosti působili čeští odborníci. Někteří déle, jako trvale žijící obyvatelé a jiní jen během svých dovolených, aby mohli zkoumat oblast svého zájmu. Letos byla cílem skupiny věkově složené ze tří generací část Gemeru, která leží trochu dál od turistických center. V podvečer před túrou si ještě připomněli historii Psychiatrické léčebny Samuela Bluma v Plešivci, která ve třicátých letech jako nejmodernější zařízení svého druhu na Slovensku prožívala období největší slávy. Tato modernizace probíhala pod odborným vedením MUDr. Jaroslava Stuchlíka (založil neurologicko-psychiatrické oddělení Státní nemocnice…

Top

Gemerské „grófky“

Zámek Betliar nedaleko Rožňavy je v posledních týdnech doslova obléhán turisty, kteří chtějí blíže poznat prostory, kde se točil televizní seriál s názvem 1890. Členové Slovensko-českého klubu v SR však do Betliara zavítali proto, aby nahlédli do života dvou hraběnek Andrássyů, které ještě jako svobodné měly s Horními Uhrami pramálo společného. Starší byla Františka, manželka Dionýze Andrássyho z větve rodu, kterému patřil hrad Krásná Hôrka a mladší Eleonora, manželka Gejzy Andrássyho z betliarské větve rodu. Obě zanechaly mezi pospolitým lidem na Gemeru svou stopu, nicméně Františka o poznání hlubší. A tak se pod pohledy předků v rodu Andrássyů na obrazech v historickém sále zámku odkrýval příběh…

Top