SK-CZ Klub » Bratři Čapkové a Slovensko

Archiv

Bratři Čapkové a Slovensko

Letošní již třetí literárně výtvarné setkání v cyklu Vědomí souvislostí s kunsthistorikem PhDr. Bohumírem Bachratým a výtvarnicí Evou B. Linhartovou, které Slovensko-český klub v SR připravuje spolu s Tvůrčím domem Artfarm v Drienovci nedaleko Košic, mělo název Bratří Čapkové a Slovensko. Ale nejdříve si účastníci akce prohlédli nové expozice v kouzelném areálu dvora vesnické chalupy v Drienovci, které mají doslova světový záběr. Každý rok se zde instalují nové panely a tak se návštěvníci dovídají velice zajímavé informace.
Posléze už v interiéru B. Bachratý začal odvíjet životní příběh Josefa a Karla Čapkových, k němuž postupně přidával pohled kunsthistorika na tvorbu staršího z obou bratrů a také význam literární tvorby jak světoznámého Karla, tak Josefa. Jejich vztah ke Slovensku se začal formovat v druhém desetiletí 20. století. Kdoví, jestli by Josef, Karel a jejich sestra Helena někdy zavítali do Trenčianských Teplic a toulali se po okolí. Bratři Čapkové tehdy měli už za sebou poznávání zemí západně od Čech. Ale jejich otec MUDr. Antonín Čapek se na návrh zetě v roce 1912 rozhodl jít pracovat jako lázeňský lékař právě do Trenčianských Teplic. „Byl jsem tam nedávno. Není tam český lékař, jen Maďaři a jediný Slovan, Polák, se chce odstěhovat. Je už starý, ale praxi má slušnou, dorozumí se i česky s pacienty,“ navrhoval zeť. Od té doby oba bratři navštěvovali Slovensko častokrát, poznávali různé regiony a Josef si tak zamiloval Oravu, že podle možnosti trávil čas nejvíce v Oravském Podzámku. Ale někde tam na začátku poznávání Slovenska, které bratry dovedlo k chápání jeho obyvatel na rozdíl od některých jejich kolegů, byla možná první návštěva u rodičů v Trečianských Teplicích.
B. Bachratý po místnosti rozvěsil i kopie obrázků Josefa Čapka a pro všechny bylo nesmírně zajímavé upozornění na podrobnosti i souvislosti s dobou jejich vzniku. Přednášku doplnila i četba článků Karla Čapka z Lidových novin z roku 1922 o návštěvách Vysokých Tater.

Top